OZNAMY NA PIATU PÔSTNU NEDEĽU, 26. marca 2023

Liturgia týždňa :

Sobota   1. 4. prvá sobota v mesiaci, Fatimská pobožnosť bude po rannej svätej omši
Nedeľa   2. 4. Palmová (kvetná) nedeľa. Bahniatka budeme požehnávať pri všetkých sv. omšiach, bahniatka si prineste so sebou

Dnes pri všetkých svätých omšiach sa uskutoční zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho východu. Vďaka za každú finančnú podporu ako aj za modlitby za prenasledovaných bratov a sestry. Viac informácii k zbierke a informácie o zrealizovaných projektoch nájdete na stránke utecenci.kbs.sk .

Dnes popoludní o 14.00 hod. bude Krížová cesta v Marianke. Autobus neobjednávame.

Prihlásených účastníkov farskej púte do Svätej Zeme pozývame na informačné stretnutie s riaditeľom CK Awertour dnes o 17.00 hod. do sály pod kostolom.

V stredu 29.3. sa uskutoční krížová cesta pre maminy s deťmi v Marianke. Začína sa o 10.00 hod. pri prvom zastavení.

Vo štvrtok 30.3. o 10.00 hod. bude v našom kostole sv. omša pre rodičov s malými deťmi.

Sviatosť pomazania chorých udelíme záujemcom v rámci sv. omše v sobotu 1. 4. o 6.30 hod. Túto sviatosť môže prijať ten, kto má vážnu chorobu, alebo pokročilý vek a je v stave milosti posväcujúcej.

Duchovná obnova pred Veľkou nocou bude v našom kostole v sobotu 1. 4. o 9.00 hod. Po úvodnej prednáške bude možnosť sv. spovede, adorácie. Obnovu zakončíme sv. omšou o 12.00 hod. O deti sa postarajú animátori.

Staršie osoby a chorých, ktorí nemôžu prísť do kostola a chcú pred Veľkou nocou prijať sv. zmierenia a Eucharistiu doma, nahláste čím skôr v sakristii.

Spojená škola svätej Uršule – organizačná zložka Základná škola všetkých srdečne pozýva na Deň otvorených dverí dňa 29.marca 2023. Bližšie informácie sú na plagáte, ktorý je na výveske pri oznamoch alebo na web stránke školy.

Rada KBS pre rodinu v spolupráci s Akadémiou Karola Wojtylu Vás pozýva na Konferenciu o pastorácii rodín s témou Pravda lásky a plodnosť pastorácie: Dar sviatosti manželstva a kňazstva a pravda prinášajúca život, ktorá sa uskutoční dňa 1. mája 2023 od 8.30 – 16.30 v Dome Xaver v Badíne. Záštitu nad konferenciou prevzal arcibiskup Cyril Vasiľ, predseda Rady KBS pre rodinu, ktorý vystúpi s príspevkom Miesto kňaza v živote rodiny, miesto rodiny v živote kňaza. Hlavným hosťom bude prof. José Granados zo Španielska s dvoma príspevkami: Manželstvo – nádej pre Cirkev a Kňazstvo – dar otcovstva pre rodiny. Konferencia je určená pre kňazov a manželov, ktorí pracujú v pastorácii rodín, bude prebiehať v prezenčnej i online forme a bude tlmočená. Rada spustila prednostné prihlásenie pre kňazov z diecéz a reholí na tomto odkaze: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM-vCVUDD5ND8NChfyet5k68ejNlhzq6oHZRKL5BqgEzCsyQ/viewform

Od 1. apríla bude možné prihlásenie ponúknuť aj manželom a odborníkom aktívnym v pastorácii rodín z Vašich farností. Ďalšie informácie sú k dispozícii na tomto privátnom odkaze: https://rodina.kbs.sk/sekcia/podujatia/podujatia-rady-kbs-pre-rodinu/konferencia-o-pastoracii-rodin

Nadácia Fides et Ratio ponúka 100 veriacim možnosť zadarmo si objednať Verbum, časopis pre kresťanskú kultúru, ktorý prináša na súčasné problémy a výzvy katolícky pohľad. Ak máte záujem, prihlásiť sa oň môžete na www.nfr.sk Viac informácií na plagátiku vo výveske kostola.

Pozývame do Domu Quo Vadis na rôzne popoludňajšie podujatia, už v pondelok 27.3 charitatívna burza kníh pre Máriine jedlo pre chudobných, v stredu 29.3 o 19:00 diskusia Spýtaj sa o Cirkvi s o. biskupom Haľkom, a dvoma vzácnymi hosťkami, vo štvrtok 30.3 dobroQVbazár pre podporu rodín v núdzi.Viac na www.domquovadis.sk

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka od septembra tohto roku magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva ako aj pre laických študentov. Štúdium bude prebiehať v najbližších rokoch v Kňazskom seminári v Nitre z dôvodu rekonštrukcie budovy v Bratislave. Elektronickú prihlášku na štúdium môžu záujemci zaslať do 30. apríla 2023, informácie nájdete na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk. Mladí muži, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, si podávajú prihlášku aj do kňazského seminára, viac informácií na stránke www.kscm.sk .