Oznamy na Kvetnú nedeľu, 14. apríla 2019

Po svätej omši o 8.00, 9.30 a 11.00 hod., v rámci charitatívnej zbierky Podeľme sa!, si pred kostolom môžete kúpiť koláčiky, ktoré napiekli mamičky z našej farnosti. Výťažok zo zbierky využije Katolícke hnutie žien Slovenska na podporu centier v Rožňave a Košiciach. Viac info je na letáčikoch vzadu v kostole.

Spoločná veľkonočná spoveď bude v pondelok až stredu, od 16.00 do 20.00 hod. Preto pondelok bude sv. omša aj večer o 18.00 hod.

Klub kresťanských seniorov oznamuje, že v utorok 16. 4. o 15.00 hod. sa uskutoční stretnutie v zasadačke pod kostolom.

Na Zelený štvrtok ráno svätá omša nebude!  V Katedrále sv. Martina o 9.30 hod. bude omša svätenia olejov. Večerné sv. omše na pamiatku Pánovej večere budú o 16.00 a 18.00 hod. Po nich bude možnosť adorácie do 21.00 hod.

Na Veľký piatok o 8.00 hod. budú v kostole Ranné chvály a po nich Krížová cesta. Obrady Veľkého piatku budú o 16.00 a 18.00 hod. Po nich bude možnosť poklony Oltárnej sviatosti pri „Božom hrobe“ po celú noc. Prosím ochotných farníkov, aby sa zapísali do tabuľky, ktorá je vzadu pri časopioch. V tento deň máme zachovať prísny pôst a zdržovať sa mäsitého pokrmu.

Na Bielu sobotu o 8.00 hod. budú v kostole Ranné chvály a posvätné čítanie. Po nich bude možnosť poklony Oltárnej sviatosti pri „Božom hrobe“ po celý deň. Povzbudzujeme rodiny i jednotlivcov, aby sa počas dňa prišli pomodliť k Pánovmu hrobu. Obrady veľkonočnej vigílie začnú o 20.00 hod. Na obnovenie krstných sľubov si prineste sviečky. Vigília začína obradom svetla pred kostolom.

Starých a chorých, ktorí chcú prijať sv. zmierenia a Eucharistiu doma, nahláste ešte dnes v sakristii.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.