Oznamy na Druhú veľkonočnú nedeľu, Nedeľu Božieho milosrdenstva, 28. apríla 2019

Liturgia týždňa :

Pondelok29. 4.sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
Streda  1. 5.ľubovoľná spomienka sv. Jozefa, robotníka
Štvrtok  2. 5.spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok  3. 5.sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov. Zároveň je prvý piatok v mesiaci, spovedáme od 17.00 hod.
Sobota  4. 5.prvá sobota v mesiaci, Fatimská pobožnosť bude po rannej sv. omši

Dnes popoludní o 15.00 hod. vás pozývame na pobožnosť Božieho milosrdenstva v kostole. Účasťou na pobožnosti a splnení predpísaných podmienok, môžeme získať úplné odpustky.

Tiež dnes popoludní po pobožnosti o 16.00 hod. vás všetkých pozývame do sály pod kostolom na Koncert vďaky všetkých štyroch našich zborov z Trnávky.

V rámci zbierky na udržovanie posvätných miest vo Svätej zemi (peniaze, ktoré ste dali do pokladničky pri „Božom hrobe“) sa vyzbieralo 1.651,60 €. Vďaka za vašu veľkú štedrosť.

V mesiaci máj, okrem pondelkov sa v kostole o 17.45 hod. budeme spoločne modliť májovú pobožnosť.

Oznamujeme mamičkám s malými deťmi, že vo štvrtok 4. 4. o 10.00 hod. bude pre nich v kostole svätá omša.

Milé mamy, dámy, ženy, slečny! Aj tento rok vás naša farnosť pozýva si oddýchnuť na Dámskej jazde, ktorá sa uskutoční 12. 5., pri príležitosti Dňa matiek. Čaká vás naozaj skvelý program. Začiatok o 15.00 hod na chválach so spoločenstvom Jordán, pokračuje banket a o 17.00 hod začne latino párty so skupinou Guitarritos. Pozor tento rok bude aj tombola o zaujímavé ceny. Viac info na plagáte.

Mariánske kňazské hnutie pozýva všetkých kňazov a veriacich na „Celodiecézne večeradlo“ – modlitbu ruženca formou večeradla, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. mája o 14.30 u františkánov v Bratislave.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.