Oznamy na Druhú veľkonočnú nedeľu, Nedeľu Božieho milosrdenstva, 16. apríla 2023

V rámci zbierky na udržovanie posvätných miest vo Svätej zemi (peniaze, ktoré ste dali do pokladničky pri „Božom hrobe“) sa vyzbieralo 1.708,- € a zbierkou Tehlička 790,- €. Vďaka za vašu veľkú štedrosť.

Dnes popoludní vás pozývame na tradičnú pobožnosť k Nedeli Božieho milosrdenstva, ktorá začne o 15:00 hod v kostole. Následne, od 16:00 hod sme pripravili v sále pod kostolom koncert pod názvom Hudba pre milosrdenstvo. Účasťou na pobožnosti a splnení predpísaných podmienok, môžeme získať úplné odpustky.

V utorok 18. 4. o 19.00 hod. sa uskutoční ďalšie zo série stretnutí „mužom dnes“. Ponúkneme opäť zaujímavú tému a priestor na rozhovor v skupinách.

V Materskom centre bude vo štvrtok 20.4. o 10:00 prednáška psychologičky Denisy Drábovej na tému Súrodenecké konštelácie.

Tiež 20.4. od 17:00 pozývame mamičky, ktoré čakajú druhé alebo ďalšie dieťatko na rozhovor s pôrodnou asistentkou a dulou Andreou Kožíkovou s názvom Súrodenec na ceste. Viac info na www.cakamebabatko.sk

Vo štvrtok 20. 4. od 15.30 hod. budeme zapisovať úmysly svätých omší na máj a jún 2023.

Materské centrum Margarétka, vás pozýva na narodeninovú oslavu. V nedeľu 23.4.2023 vo farskej záhrade od 15:30 hod. sa môžete tešiť na veselý program plný kúziel a aj chutnú tortu. Vstup voľný.

Pripomíname, že vyhlásenie na poukázanie 2/3% z dane je potrebné podať do konca apríla. Tlačivá na podporu aktivít nášho diela nájdete na stránke trnavka.sk v sekcii DVE PERCENTA, alebo pri časopisoch.

Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev srdečne všetkých pozývajú na modlitbu večerných chvál, ktorá bude vo štvrtok 20. apríla 2023 v uršulínskom kostole Loretánskej Panny Márie. Program: o 17.30 adorácia, o 18.00 večerné chvály (vešpery).

Naše saleziánske vydavateľstvo DON BOSCO pripravilo novú knižku V harmónii povolaní. Je z tohtoročnej edície Viera o vrecka, v ktorej spoločne spoznávame charizmu Saleziánov dona Bosca ako dar pre spoločnosť aj pre Cirkev na Slovensku. A čo nám kniha s názvom V harmónii povolaní ponúka? Mnohí z nás si myslia, že povolanie je len rozhodnutie, či sa stanem kňazom, rehoľníkom, alebo vstúpim do manželstva – a tým sa to všetko končí. Ako je to s naším povolaním? Akú úlohu má kresťanský laik, čo znamená kňazstvo, ktoré posväcuje, a v čom je proroctvo zasväteného života? A ako otázku povolania riešil svätý Ján Bosco? Viac sa dozviete práve v tejto knižke, ktorú nájdete vzadu na stolíku.

Otec arcibiskup oznamuje veriacim začiatok procesu blahorečenia Božieho služobníka Alfonza Paulena v našej arcidiecéze. Veriaci sú pozvaní oznámiť na Arcibiskupský úrad v Bratislave (Špitálska 7, 814 92 Bratislava) všetky informácie, ktoré môžu byť prospešné alebo naopak, vo veci povesti svätosti a povesti mučeníctva Božieho služobníka Alfonza Paulena. Okrem toho, v súlade s platnými právnymi predpismi, je potrebné zhromaždiť všetko, čo Boží služobník napísal. Preto tí, ktorí by vlastnili akúkoľvek písomnosť, ktorej autorom je Boží služobník, nech ju alebo jej overenú kópiu tiež doručia na Arcibiskupský úrad.

Pozývame deti aj s animátormi a katechétmi, príp. rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 20.5.2022. Témou púte bude: Krajší svet s Máriou. Bližšie informácie o púti a možnosť prihlásenia sa na stránke: https://erko.sk/putdeti/  a na plagáte.