OZNAMY NA DRUHÚ PÔSTNU NEDEĽU, 5. marca 2023

Liturgia týždňa :

Piatok 10. 3. sviatok výročia posviacky katedrálneho chrámu svätého Martina z Tours, biskupa, v Bratislave

V rámci zbierky na Charitu, ktorá sa konala minulú nedeľu sa vyzbieralo 2.000,- €. Všetkým darcom ešte raz úprimne Pán Boh zaplať.

Pozývame vás v sobotu 11. 3. od 20.00 do 21.30 hod. na Večer modlitieb pri vyloženej Sviatosti Oltárnej.

Aj tento pôst prebieha zbierka Tehlička. Prispieť môžete do pokladničky vzadu v kostole, alebo priamo na účet. Viac informácií nájdete na plagáte, alebo na stránke tehlicka.sk.

Členovia skupiny Bdenie za farnosť si môžu v sakristii vyzdvihnúť pripravené podklady.

Ďalší bulletin k pôstnej biblickej aktivite s názvom „NIE LEN Z CHLEBA ŽIJE ČLOVEK“ je tu:BULLETIN_3POSTNA_A

Spojená škola sv. Vincenta pozýva budúcich prváčikov a ich rodičov na Deň otvorených dverí 15. marca. Spojená škola zároveň oznamuje, že v  budúcom školskom roku otvára 1 triedu 4-ročného gymnázia. Prihlášky je možné doručiť do 20. marca. Viac informácií je na výveske.

Hľadáme mamičky ochotné posilniť dobre rozbehnutú aktivitu Ukrajinská hernička v stredisku na Miletičovej. Stretávame sa piatky doobeda v herničke pre deti. Stačí keď prídete raz – dvakrát do mesiaca, pohráte sa s deťmi a porozprávate pri dobrej káve. Táto služba sa zdá byť malá, ale pre ukrajinské maminy dočasne žijúce na Slovensku znamená veľa. V prípade záujmu prosím kontaktujte don Karola Maníka: 0903 940 242.“

Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev pozývajú na pobožnosť krížovej cesty v Kostole sv. Alžbety na Špitálskej ulici (alžbetínky) v piatok 10. marca 2023 o 17.30.

V piatok 10. marca 2023 o 18.00 bude v Katedrále sv. Martina sláviť slávnostnú svätú omšu pri príležitosti výročia posviacky katedrálneho chrámu Mons. Daniel Ižold, generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy. Ste srdečne pozvaní!

V deň nedožitých 99. narodenín otca kardinála Jozefa Tomka, v sobotu 11. marca 2023, uvedie RTVS o 20.10 na programe Dvojka v premiére 30 minútový spomienkový dokument s názvom Červený pápež – Papa rosso. Nový dokument ponúkne divákom najdôležitejšie udalosti kardinálovho života, jeho výraznú osobnosť a prácu pre univerzálnu cirkev, jeho poslanie a odkaz Slovensku, Európe i svetu.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka od septembra tohto roku magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva ako aj pre laických študentov. Štúdium bude prebiehať v najbližších rokoch v Kňazskom seminári v Nitre z dôvodu rekonštrukcie budovy v Bratislave. Elektronickú prihlášku na štúdium môžu záujemci zaslať do 30. apríla 2023, informácie nájdete na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk. Mladí muži, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, si podávajú prihlášku aj do kňazského seminára, viac informácií na stránke www.kscm.sk .

V Pôstnom období pozývame veriacich k účasti na Pobožnostiach krížovej cesty, ktoré vedú naši otcovia biskupi vždy v piatky o 20.00 v Katedrále sv. Martina.

Farnosť Bernolákovo organizuje pod záštitou Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy, prvý florbalový turnaj pre mladých s názvom Kornel Cup. Turnaj sa uskutoční v sobotu 25.3. na ZŠ Komenského v Bernolákove. Prihlasovanie trvá do 18.3.2023. Všetky informácie a prihlasovanie sa nachádzajú na webstránke: www.kornelcup.webnode.sk

Cirkevné konzervatórium v Bratislave na Beňadickej ulici č. 16 ako jediná cirkevná škola svojho druhu na Slovensku oznamuje záujemcom o štúdium cirkevnej hudby, hudobných nástrojov, spevu a hudobno-dramatického umenia, že do 20. marca 2023 je možné podávať prihlášky na rôzne typy štúdia cez webstránku školy. Konzervatórium zároveň pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 04. marca 2023 o 13.00. Viac informácií nájdete na www.ckba.sk .