Trnávka potrebuje pravidelnú finančnú podporu.
OZNAMY NA DRUHÚ NEDEĽU PO NARODENÍ  PÁNA, SVIATOK KRSTU KRISTA PÁNA, 8. januára 2023

Dnešným sviatkom Krstu Krista Pána končí Vianočné obdobie a začína „Cezročné obdobie pred Pôstnym obdobím“.

Žiadame snúbencov, ktorí plánujú uzavrieť sviatosť manželstva v tomto roku, aby sa čím skôr prihlásili na fare z dôvodu naplánovania termínu predĺženej prípravy na prijatie sviatosti.

Pozývame vás v sobotu 14. 1. 2023 od 20.00 do 21.30 na Večer modlitieb pri vyloženej Sviatosti Oltárnej.

Pozývam manželské páry, ktoré by sa chceli pridať k skupine manželov, ktorí sa venujú príprave snúbencov, aby sa prihlásili v sakristii, alebo na farskom úrade.

Srdečne Vás pozývame na kurz Manželské večery. Kurz je určený pre všetky manželské páry každého veku, ktoré chcú spoločne budovať pevný a trvalý vzťah. Počas ôsmich stretnutí sa  manželia rozprávajú o téme večera a dôležitých otázkach, na ktoré vo všedných dňoch neostáva veľa času. Príjemná priateľská atmosféra rešpektuje Vaše súkromie. Manželské večery začínajú 30. januára 2023 o 19.00 hod. v sále pod kostolom. Podrobnosti nájdete na webe www.trnavka.sk/manzelskevecery a na facebooku Saleziánskeho diela.

Srdečne pozývame na stretnutie skupiny Bdenie za farnosť, ktoré sa uskutoční v nedeľu 22. 1. o 14.00 hod. v zasadačke pod kostolom. Radi privítame aj nových členov ochotných obetovať jednu hodinu v mesiaci na modlitbu za potreby našej farnosti. Prípadne otázky na čísle 0905158198 alebo mata.maslenka@gmail.com