OZNAMY NA DRUHÚ NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA, SVIATOK KRSTU KRISTA PÁNA, 8. januára 2023

OZNAMY NA DRUHÚ NEDEĽU PO NARODENÍ  PÁNA, SVIATOK KRSTU KRISTA PÁNA, 8. januára 2023

Dnešným sviatkom Krstu Krista Pána končí Vianočné obdobie a začína „Cezročné obdobie pred Pôstnym obdobím“.

Žiadame snúbencov, ktorí plánujú uzavrieť sviatosť manželstva v tomto roku, aby sa čím skôr prihlásili na fare z dôvodu naplánovania termínu predĺženej prípravy na prijatie sviatosti.

Pozývame vás v sobotu 14. 1. 2023 od 20.00 do 21.30 na Večer modlitieb pri vyloženej Sviatosti Oltárnej.

Pozývam manželské páry, ktoré by sa chceli pridať k skupine manželov, ktorí sa venujú príprave snúbencov, aby sa prihlásili v sakristii, alebo na farskom úrade.

Srdečne Vás pozývame na kurz Manželské večery. Kurz je určený pre všetky manželské páry každého veku, ktoré chcú spoločne budovať pevný a trvalý vzťah. Počas ôsmich stretnutí sa  manželia rozprávajú o téme večera a dôležitých otázkach, na ktoré vo všedných dňoch neostáva veľa času. Príjemná priateľská atmosféra rešpektuje Vaše súkromie. Manželské večery začínajú 30. januára 2023 o 19.00 hod. v sále pod kostolom. Podrobnosti nájdete na webe www.trnavka.sk/manzelskevecery a na facebooku Saleziánskeho diela.

Srdečne pozývame na stretnutie skupiny Bdenie za farnosť, ktoré sa uskutoční v nedeľu 22. 1. o 14.00 hod. v zasadačke pod kostolom. Radi privítame aj nových členov ochotných obetovať jednu hodinu v mesiaci na modlitbu za potreby našej farnosti. Prípadne otázky na čísle 0905158198 alebo mata.maslenka@gmail.com