OZNAMY NA DRUHÚ NEDEĽU PO NARODENÍ  PÁNA, 2. januára 2022

Liturgia týždňa :

Pondelok   3.1. ľubovoľná spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš
Štvrtok   6.1. slávnosť Zjavenia Pána. Sväté omše budú ako v nedeľu. V stredu večer požehnáme trojkráľovú vodu a kriedu, ktorú si môžete vziať domov.
Piatok   7. 1. prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme len počas svätých omší, svätá omša o 19.00 hod. nebude
Sobota   8. 1. ľubovoľná spomienka blahoslaveného Titusa Zemena
Nedeľa   9. 1. sviatok Krstu Krista Pána

Aj napriek novým pravidlám, pre náš kostol stále platí obmedzenie počtu ľudí v kostole na 30, ktorí musia byť plne očkovaní, alebo tí, čo prekonali Covid-19. Pre neočkovaných pokračuje možnosť individuálnej pastorácie. Na spoveď môžu individuálne prichádzať do kancelárie cez vchod do farského úradu. Pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť svätej omše budeme každý deň, okrem pondelka, dávať individuálne sväté prijímanie o 19.00 hod. Pripomínam, že stále platí dišpenz od povinnosti účasti na nedeľnej svätej omši.

V stredu 5. januára 2022 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Azda mám len dobré brať od Pána? (Jób 2,10) – Utrpenie v perspektíve skúšky (Jób 2,1-13).

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.