OZNAMY NA DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU, 8. decembra 2019

Liturgia týždňa :

Pondelok   9. 12. preložená slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sväté omše budú o 6.30, 16.00 a 18.00 hod.
Piatok 13. 12. spomienka sv. Lucie, panny a mučenice
Sobota 14. 12. spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

V rámci zbierky na charitu ste obetovali 1.770,- €. Pán Boh zaplať za vašu ochotu pomôcť núdznym.

Dnes po sv. omšiach o 8.00, 9.30 a 11.00 hod. si v zasadačke pod kostolom môžete kúpiť knihy z vydavateľstva Don Bosco.

Klub Združenia kresťanských seniorov oznamuje, že v utorok 10. 12. o 14.00 hod. sa uskutoční stretnutie v zasadačke pod kostolom.

Oznamujeme mamičkám s malými deťmi, že vo štvrtok 12. 12. o 10.00 hod. bude pre nich v kostole svätá omša.

Budúcu nedeľu, 15.12., sa po sv. omšiach o 8.00, 9.30 a 11.00 hod. budú predávať vo farskej kancelárii lístky na farský hodový ples. Ten bude 18. januára 2020 v DK Ružinov a cena lístka je 35 eur.

Srdečne pozývame členov skupiny Bdenie pre farnosť na naše pravidelné každoročné stretnutie, ktoré sa uskutoční budúcu nedeľu 15.12. o 14.30 hod. v zasadačke pod kostolom. Budeme veľmi radi, ak sa pridajú ďalší ľudia ochotní slúžiť farnosti modlitbou a bdením 1 hodinu v mesiaci vždy v prvý piatok. Kontakt a viac informácií je na nástenke.

Pozývame všetkých na naše Charitatívne vianočné trhy, ktoré budú na nádvorí Oratória. Minulý rok sa vyzbieralo 10.020 eur. Peniaze sme rozdali rodinám a osobám, ktoré boli počas roka v núdzi. Na trhoch ale aj v newslettri vám ukážeme presný rozpočet. Tohtoročné CHVT začnú budúcu nedeľu 15.12. o 16.00 hod. Príďte si užiť predvianočnú príjemnú atmosféru. Stretnete známych aj neznámych, s ktorými môžete ochutnať špeciality 22 rôznych kulinárskych stánkov.

Starých a chorých, ktorí chcú prijať spoveď a sväté prijímanie doma, nahláste čím skôr v sakristii.

Srdečne pozývame veriacich na slávnostnú svätú omšu so zasvätením Bratislavy Panne Márii v pondelok 9. decembra 2019, v deň slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorú bude o 17.30 hod. sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Kostole sv. Jána z Mathy (Trojička) v Bratislave.

Sv. Otec ustanovil tento rok novú spomienku P. Márie z Loretta a zároveň vyhlásil jubilejný rok Loretánskej Panny Márie. Pri tejto príležitosti vás sestry uršulínky srdečne pozývajú osláviť túto spomienku do uršulínskeho kostola P. Márie Loretánskej v utorok 10.decembra 2019 o 17:30 h. Sv. omšu bude celebrovať generálny vikár Mons. Daniel Ižold. Po sv. omši bude krátky program.

Na jeseň budúceho roku sa bude v Budapešti konať 52. medzinárodný Eucharistický kongres. Pri tejto príležitosti srdečne pozývame všetkých veriacich na duchovnú prípravu na toto podujatie. Duchovná príprava bude prebiehať v dňoch 9. – 15. decembra 2019 v Kostole svätého Ladislava v Bratislave, v ktorom býva každý deň celodenná Eucharistická adorácia. Počas tejto duchovnej prípravy bude v Kostole svätého Ladislava umiestnený putovný misijný kríž, v ktorom sa nachádza relikvia Svätého Kríža a relikvie mnohých svätcov. Počas svätých omší v rámci duchovnej prípravy odznejú katechézy o Eucharistii.

Bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko bude od 30. novembra do 22. decembra vždy v soboty a nedele (okrem nedele 15.12.) v čase od 15.00 do 17.00 hod. pri charitatívnom stánku Maltézskej pomoci Slovensko na vianočných trhoch v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí k dispozícii pre rozhovor. Všetci sú srdečne pozvaní.

Od 22.11.2019 do 23.12.2019 bude v rámci bratislavských vianočných trhov prebiehať dobročinná akcia „Maltézsky punč“ organizovaná Maltézskou pomocou Slovensko (MPS), čo je výkonná zložka Rádu maltézskych rytierov pre aktivity v Slovenskej republike. MPS bude mať dobročinný stánok na Hviezdoslavovom námestí, ako to bolo aj po minulé roky. V tomto stánku bude prebiehať verejná dobročinná zbierka, ktorej cieľom je podporiť aktivity MPS v prospech núdznych.

Vydavateľstvo DON BOSCO ponúka predplatné edície Viera do vrecka na rok 2020. Edícia Viera do vrecka oslávi v roku 2020 malé výročie – desať rokov od svojho vzniku. Formou brožúrok v praktickom formáte prináša každý mesiac témy, neraz aj náročné, spracované jazykom, ktorý je blízky a zrozumiteľný čitateľovi. Témy zasahujú do rôznych oblastí – od osobného duchovného rozvoja, právd viery cez výchovné a vzťahové otázky až po biblické a historické témy. Brožúrky využívajú jednotlivci, farnosti, rodiny, spoločenstvá, kňazi i rehoľníci. Edícia často slúži aj ako pomôcka pri vzdelávaní veriacich, pri tvorbe kázní či prípravách na sviatosti. Brožúrky je možné predplatiť si na celý rok, ale dajú sa kupovať aj jednotlivo. Obľúbené je tiež venovanie ročného predplatného ako originálny darček. Edíciu Viera do vrecka spolu s praktickým zakladačom si môžete na rok 2020 predplatiť za cenu 17,50 € vrátane poštovného. Každý mesiac Vám príde domov praktická príručka a kvalitne spracovaná téma „do vrecka“. Viac informácií nájdete tu: http://www.donbosco.sk/tovar/edicia-viera-do-vrecka-2020 alebo na stránke www.donbosco.sk Ak si edíciu predplatíte do 10. decembra 2019, môžete získať aj nezabudnuteľný pútnický zájazd do Svätej zeme.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.