Oznamy na 9. nedeľu v Cezročnom období, Výročie posvätenia chrámu – Deň farnosti, 2. júna 2024

Liturgia týždňa :

Pondelok   3. 6. spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
Streda   5. 6. spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
Piatok   7. 6. slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kto sa zúčastní modlitby Najmilší Ježišu, môže získať úplne odpustky, zároveň je prvý piatok, spovedáme od 17.00 hod.
Sobota   8. 6. spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Ďakujem všetkým, ktorí ste v tomto týždni prispeli na rekonštrukciu kostola. Obetovali ste 2.360,- €, z toho rodičia prvoprijímajúcich detí obetovali 1.260,- €. Celková vyzbieraná suma je 125.630,- €.

Včera prijali naši birmovanci sviatosť birmovania. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy tejto slávnosti a osobitne ďakujem všetkým animátorom, ktorí ich viac ako rok sprevádzali.

Pozývame vás na ďalšie stretnutie Biblické večery, ktoré bude v utorok 4. 6. o 19.00 hod. v zasadačke pod kostolom.

Pozývame vás v sobotu 8. 6. od 20.00 do 21.30 hod. na modlitbu chvál v kostole, pri vyloženej Eucharistii.

Ešte sú posledné voľné miesta na Farskú púť do Mariazellu,  8. júna. Poplatok je 20,- € dospelí a 15,- € seniori a deti. Zapísať sa môžete do tabuľky v sakristii, alebo na stránke trnavka.sk .

Prihlásiť sa dá ešte na letný detský tábor a prímestské tábory. Stačí vyplniť formulár na trnavka.sk v sekcii oratko, tábory.

Od vypuknutia vojny na Ukrajine sa veľa animátorov aj z nášho strediska zapojilo do nezištnej pomoci a sprevádzania ukrajinských detí. Veľa z nich už 2 roky nepretržite dáva svoj čas, energiu, odhodlanie, talenty a ľudskosť deťom, ktoré o normálne detstvo prišli kvôli vojne. Teraz sa chceme našim animátorom poďakovať a darovať im cestu do Turína, kde sám don Bosco začínal s chlapcami na okraji spoločnosti svoj sen. Potrebujeme ale na to vás a vašu finančnú podporu! Pomôcť nám oceniť našich hrdinov – dobrovoľníkov môžete cez QR kód na plagáte pri vstupe do kostola prípadne na stránke www.domka.sk Vopred ďakujeme za vašu štedrosť!“

Oslavy storočnice príchodu saleziánov sa blížia, a preto by sme Vám chceli pripomenúť prosbu o pomoc s ubytovaním účastníkov počas víkendu 6. až 8. september v Bratislave. Ubytovanie je potrebné na 2 noci, program začína v piatok večer a končí v nedeľu na obed. Formulár, ktorý treba vyplniť ak ubytovanie nájdete na našej na webovej stránke trnavka.sk alebo sociálnych sieťach.

Tím Rádia Mária Slovensko aj tento rok pozýva zapojiť sa do svetového „behu lásky“ – Mariathonu s cieľom podporiť projekty Rádia Mária v Nazarete, Mexiku a Pakistane, aby sa tam mohlo šíriť Božie Slovo prostredníctvom vysielania Rádia Mária. Podporiť projekty môžete (od stredy 8. mája 2024) na číslo účtu SK 23 1100 0000 0029 4404 8254 a VS: Mariathon 24 . Bližšie informácie o projektoch nájdete v ich dvojmesačníku alebo na www.radiomaria.sk .

Po piatich rokoch (2019) sa bude opäť konať Národný pochod za život, tentoraz v Košiciach v nedeľu 22. septembra 2024. V ostatných dňoch bol do farností doručený plagát a sprievodný list s pozvaním k duchovnej príprave, finančnej podpore a s informáciami o možnostiach angažovanosti za túto udalosť. Národný pochod za život pripravuje dobrovoľnícky tím, ktorý tvoria zástupcovia pro-life organizácií, pod záštitou KBS. Aktuálne informácie môžete sledovať aj na stránke: https://www.pochodzazivot.sk/ .