Trnávka potrebuje pravidelnú finančnú podporu.

Liturgia týždňa :

Streda 22. 2. Popolcová streda a zároveň začína obdobie Veľkého pôstu. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Pokánie uskutočníme prísnym pôstom a zdržovaním sa mäsitého pokrmu. Prísny pôst zaväzuje všetkých vo veku 18 až 60 rokov a zákon zdržiavania sa mäsitého pokrmu viaže tých, ktorí dovŕšili 14 rok života. Sväté omše budú o 6.30, 16.00 a 18.00 hod. Počas svätých omší bude obrad značenia popolom.
Sobota 25. 2. sviatok sv. Alojza Versigliu, biskupa a Kalixta Caravaria, kňaza, saleziánskych mučeníkov

Online prihlášky na prípravu na prijatie sviatosti birmovania pre nový ročník 2023/24, nájdete na našej webstránke v sekcii FARNOSŤ/Príprava na sviatosti (https://trnavka.sk/sviatosti/). Prosíme odoslať najneskôr do 4.3.2023.

V utorok 21. 2. od 15.30 hod. budeme zapisovať úmysly svätých omší na marec a apríl 2023.

V utorok od 17.00 hod. bude v kostole zmierna adorácia za odprosenie za hriechy a za mier na Ukrajine a vo svete.

Pobožnosť Krížovej cesty počas pôstu bude v piatok a nedeľu o 17.15 hod., okrem prvej a piatej pôstnej nedele, keď bude v Marianke. Prosíme záujemcov o animovanie krížovej cesty, aby sa zapísali vzadu na stolíku. Kto sa zúčastní krížovej cesty môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Tak isto môže v pôste získať úplné odpustky, kto sa v piatok po prijímaní pomodlí modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu.

Na budúcu nedeľu o 14.30 hod. bude Krížová cesta v Marianke. Autobus neorganizujeme.

Na budúcu nedeľu 26. 2. sa uskutoční Jarná zbierka na charitu. Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje za každú finančnú podporu aj modlitby, bez ktorých sa nezaobíde v službe núdznym. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť aj online – www.charitaba.sk.

Pozývame rodiny zapojiť sa do pôstnej biblickej aktivity s názvom „NIE LEN Z CHLEBA ŽIJE ČLOVEK“. Po svätej omši si môžete vziať z kostola bulletin, alebo si ho stiahnuť on-line z farských oznamov na našej webstránke trnavka.sk.BULLETIN_1POSTNA_A Na budúcu nedeľu ho na začiatku detskej sv. omše vložíte podpísaný do košíka. Každú nedeľu budeme losovať troch výhercov z tých, ktorí prinesú vyplnený bulletin do kostola

V nedeľu, 5. marca 2023 o 11.00 hod. bude mať v našom kostole kňazské primície Andrej Makovník, ktorý je členom kongregácie Učeníkov Sŕdc Ježiša a Márie. Andrej ako chlapec dlhé roky hrával v našom futbalovom klube SDM Domino, je teda prvým „Domiňákom“, ktorý sa stal kňazom. Vysvätený za kňaza bol v sobotu, 18. februára 2023 v Dóme sv. Martina v Bratislave.

Domka-Združenie saleziánskej mládeže, hľadá flexibilného a samostatného človeka na pozíciu „Koordinátor dobrovoľníkov na integráciu Ukrajinských deti a mladých“. Ide o plný úväzok, náplňou práce je koordinácia, organizácia dobrovoľníkov a výjazdov v rámci aktivít v Gabčíkove. Jedným z benefitov  je skvelý a podporný tím. Viac info na domka.sk

Na Popolcovú stredu 22. februára 2023 bude o 18.00 v Katedrále sv. Martina sláviť svätú omšu bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ste srdečne vítaní.

V Pôstnom období pozývame veriacich k účasti na Pobožnostiach krížovej cesty, ktorú budú viesť naši otcovia biskupi, vždy v piatky o 20.00 v Katedrále sv. Martina.

Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090. Viac informácie nájdete na: Vyhlasujeme zbierku na pomoc Turecku a Sýrií po ničivých zemetraseniach | Pomoc utečencom (charita.sk)