OZNAMY NA 5. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 5. februára 2023

OZNAMY NA 5. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 5. februára 2023

Liturgia týždňa :

Pondelok   6. 2. spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
Piatok 10. 2. spomienka sv. Školastiky, panny
Sobota 11. 2. ľubovoľná spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, zároveň je to Svetový deň chorých

Kto by mal záujem viesť skupinu birmovancov v našej farnosti v rámci nového ročníka prípravy, prosím kontaktujte priamo saleziána Stana Hurbaniča.

Materské centrum Margarétka pozýva deti na pesničkový Karneval s Mirom Jilom v utorok 7.2.2023 od 10:00 na Pavlovičovej 3. Čaká vás koncert, maľovanie na tvár aj fotokútik. Vstup 3 eur na rodinu.

V sobotu 11.2. o 9.00 bude v kostole duchovná obnova najmä pre manželov ako úvod do Národného týždňa manželstva. Bude možnosť adorácie, sv. spovede a zakončená bude sv. omšou o 12.00. O deti sa postarajú animátori.

Pozývame vás v sobotu 11. 2. 2023 od 20.00 do 21.30 hod. na Večer modlitieb pri vyloženej Sviatosti Oltárnej.

V utorok 14.2. pri večernej sv. omši o 18.00 bude možnosť obnovenia manželských sľubov a po sv. omši bude agapé v sále pod kostolom.

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frasatiho, Vazovova 12, vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 8. februára, od 8.00 do 14.00 hod.

Slovenská katolícka charita pozýva 8. februára veriacich k modlitbe a to pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Bakhity. Svätý otec František vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Modlitbové pásmo sa bude vysielať na Rádiu Lumen o 21.00 hodine.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na stretnutie zo série projektu  Verbum talkschow – Rozhovory, ktoré idú na hĺbku. Téma diskusie bude: Ako Benedikt XVI ovplyvnil moju vieru. Stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 9. februára o 19.00 hod. v Teatro Colorato. Lístky je možné zakúpiť cez portál inviton alebo aj priamo na mieste. Viac informácií nájdete aj na facebookovej stránke podujatia.

V sobotu 11. februára sa na Spomienku Panny Márie Lurdskej uskutoční o 18.00 hodine v Kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárii svätá omša, po ktorej sú všetci pozvaní na modlitbu ruženca „za pokoj vo svete“ v blízkej Lurdskej jaskyni.

Pri príležitosti Svetového dňa chorých bude otec arcibiskup sláviť v piatok 10. februára 2023 o 16.00 svätú omšu v Kostole Návštevy Panny Márie pri kláštore a nemocnici milosrdných bratov v Bratislave. Srdečne pozývame na túto svätú omšu, k modlitbe za chorých a k vďačnosti za všetkých, čo sa o chorých s láskou starajú.

Spoločenstvo Človek a Viera organizuje 11. a 12. 2. v Bratislave workshop určený fotografom, ktorí by mali záujem pridať sa k tomuto spoločenstvu a slúžiť Cirkvi prostredníctvom fotografie.

Projekt Milovať a ctiť v rámci Národného týždňa manželstva pozýva na prednášku Richarda Vašečku na tému Dobré manželstvo na celý život, ktorá sa uskutoční v stredu 15.2. po večernej svätej omši, teda o 18:45, v sále pod kostolom na Miletičke.