OZNAMY NA 4. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, SVIATOK OBETOVANIA PÁNA, 2. februára 2020

Liturgia týždňa :

Pondelok   3. 2. ľubovoľná spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka. Svätá omša bude len o 6.30 hod. Požehnanie hrdla bude na konci svätej omše
Streda   5. 2. spomienka sv. Agáty, panny a mučenice.
Štvrtok   6. 2. spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
Piatok   7. 2. prvý piatok v mesiaci, spovedáme od 17.00 hod.

Ešte sú lístky na divadelne predstavenie Experiment Priateľstvo, na 9. 2. o 19.00 hod.

Pondelok o 19.00 hod. bude v zasadačke pod kostolom prvé stretnutie pre dospelých a starších zamerané na poznávanie Svätého písma.

Oznamujeme mamičkám s malými deťmi, že vo štvrtok 6. 2. o 10.00 hod. bude pre nich v kostole svätá omša.

V sobotu 8.2. bude duchovná obnova najmä pre manželov. Začiatok o 9.00 v zasadačke pod kostolom s možnosťou sv. spovede a adorácie, zakončená sv. omšou o 12.00. O deti sa postarajú animátori.

V stredu 12.2. bude pri večernej sv. omši o 18.00 možnosť obnovy manželských sľubov v rámci Národného týždňa manželstva. Po sv. omši bude pre všetkých manželov pripravené občerstvenie v sále pod kostolom.

Oznamujem snúbencom, ktorí sa prihlásili na predmanželskú prípravu, že prvé stretnutie bude v utorok 25. 2. o 19.00 hod. v zasadačke pod kostolom.

Oznamujeme, že zbierka textílií na pôstne plátno skončila.

„Spojená škola sv. Uršule – Gymnázium sv. Uršule v Bratislave otvára v školskom roku 2020/2021 jednu triedu v štvorročnej  formy a jednu triedu v osemročnej formy štúdia.  Pozývame všetkých záujemcov o štúdium – žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl, na Deň otvorených dverí už 6. februára 2020 (štvrtok). Dobývanie „Pevnosti Uršuľa“ bude v dvoch vstupoch o 9:00 hod. alebo o 11:00 hod. Počas vstupov budete mať možnosť prejsť zákutiami budovy a zbierať indície, ktoré Vás privedú k zaujímavému pokladu. V popoludňajších hodinách Vás privítame o 16:30 hod. Počas návštevy sa dozviete základné informácie o škole a živote v nej. Sprevádzať Vás budú členovia študentskej rady. Tešíme sa na stretnutie s Vami.“

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frasatiho, Vazovova 12, vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 12. februára, od 8.00 do 14.00 hod.

Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, 811 02 Bratislava Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí v utorok 11. 2. 2020 od 14.00 do 17.00 hod.

V pondelok 3. februára 2020 o 17.00 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský pri príležitosti konania stretnutia so zasvätenými osobami Bratislavskej arcidiecézy v Katedrále sv. Martina sláviť svätú omšu, počas ktorej si zasvätení obnovia svoje sľuby. Srdečne pozývame všetkých veriacich na toto slávenie.

V stredu 5. februára 2020 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov Miernosť – „Apoštoli mu dali meno Barnabáš.“ (Sk 11, 19-26).

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.