Oznamy na 33. nedeľu v Cezročnom období, 19. november 2023

Liturgia týždňa :

Utorok 21. 11. spomienka Obetovania Panny Márie
Streda 22. 11. spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice
Piatok 24. 11. spomienka sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov

Ďakujem všetkým, ktorí ste v tomto týždni prispeli na rekonštrukciu kostola. Obetovali ste 2.410,- €, z toho jeden darca obetoval 1.500,- €. Za všetkých darcov bude dnes o 11.00 hod. obetovaná svätá omša.

V rámci Svätomartinskej dobročinnej zbierky ste obetovali 2.600,- €. Veľká vďaka za vašu štedrosť.

Vo štvrtok 23. 11. o 10.00 hod. bude v kostole mama omša a po nej vás pozývame do Materského centra, kde budete môcť spoločne vyrábať adventné vence. Viac informácií na facebooku MC Margarétka.

Na stole pri časopisoch si môžete kúpiť špeciálny kalendár pre mamičky s praktickými nálepkami a originálnymi fotkami s citátmi. Kalendár vyzdvihuje krásu a hĺbku materstva, jeho kúpou podporíte projekty za život a rodinu po celý nasledujúci rok. Cena kalendára je 10 eur. Za každú podporu Vám veľmi pekne ďakujeme.

V dňoch 24. až 26. 11. bude Diecézne stretnutie mládeže Cliptime, v rámci ktorého budú v našom kostole pre účastníkov stretnutia sväté omše v piatok o 19.00 a v sobotu o 12.00 hod., ktorých sa môžete zúčastniť.

Pozývame mužov na duchovne cvičenia, ktoré budú v Melčiciach pri Trenčíne. Duchovne cvičenia začínajú 30.11. večer a končia obedom 3.12. Je to ideálny vstup do adventu, prihlásiť sa môžete vyplnením formulára na našej stránke www.trnavka.sk

Cirkevné konzervatórium v Bratislave pozýva všetkých záujemcov o štúdium v odboroch HUDBA, SPEV a HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční 21. 11.  od 8.00 hod. Na stretnutí s vedením školy a pedagógmi sa záujemci dozvedia všetky informácie o škole, štúdiu v jednotlivých odboroch a o prijímacích skúškach. Bližšie informácie sú dostupné na www.ckba.sk.

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho vás pozýva na Deň otvorených dverí dňa 29.11. od 8.00 do 14.00 hod.

DOMKA- Združenie saleziánskej mládeže ponúka pracovnú pozíciu koordinátora aktivít pre ukrajinské deti a mládež. Ak by ste mali záujem o dynamickú prácu s mladými ľuďmi, nebojíte sa výziev a ste zdatným šoférom, neváhajte sa pridať k nám, medzi saleziánskych zamestnancov. Viac informácii o pracovnej ponuke nájdete na Facebookovej stránke DOMKY.

Bratislavská arcidiecézna charita spustila 3. ročník grantového programu s názvom CreoCaritas, ktorým podporuje kreatívnu charitatívnu činnosť v Bratislavskej arcidiecéze. Chcete pomôcť núdznym vo farnosti? Potrebujete podporu na vzdelávanie dobrovoľníkov, športové vybavenie pre deti či zdravotnícke pomôcky pre znevýhodnených? Pošlite prihlášku do 12. novembra 2023 cez bach.egrant.sk a uchádzajte sa o finančnú podporu. Medzi žiadateľmi môžu byť dobrovoľníci z farských charít a farností, občianske združenia či neziskové organizácie zamerané na pomoc, podporu a rozvoj spoločenstva a komunity vo farnosti. Viac informácií o grante CreoCaritas si môžete prečítať na www.charitaba.sk .