Oznamy na 32. nedeľu v Cezročnom období, 12. november 2023

Liturgia týždňa :

Pondelok 13. 11. spomienka sv. Artenide Zattiho, rehoľníka, saleziána
Piatok 17. 11. spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

Dnes po svätých omšiach je Svätomartinská zbierka, ktorá je určená na pomoc tým, ktorých postihlo zemetrasenie na východnom Slovensku, predovšetkým na opravu kostolov v obciach Jankovce, Nižná Sitnica, Korunková, Sopkovce a Pakostov.

Ďakujem všetkým, ktorí ste v tomto týždni prispeli na rekonštrukciu kostola. Obetovali ste 1.435,- €, z toho jeden darca obetoval 1.000,- €.

Materské centrum pozýva deti s rodičmi v pondelok 13.11. na ekovýlet do parku v Rusovciach. Pôjdeme spolu objednaným autobusom. Viac info na Facebooku MC Margaretka.

Pozývame vás na ďalšie stretnutie Biblické večery, ktoré bude v utorok 14. 11. o 19.00 hod. v zasadačke pod kostolom. Prineste si Sväté písmo.

V rámci zbierky Sviečka za nenarodené deti ste obetovali 780,- €. Ďakujem za vašu podporu a štedrosť.

DOMKA- Združenie saleziánskej mládeže ponúka pracovnú pozíciu koordinátora aktivít pre ukrajinské deti a mládež. Ak by ste mali záujem o dynamickú prácu s mladými ľuďmi, nebojíte sa výziev a ste zdatným šoférom, neváhajte sa pridať k nám, medzi saleziánskych zamestnancov. Viac informácii o pracovnej ponuke nájdete na Facebookovej stránke DOMKY.

Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pozýva všetkých mladých na Diecézne stretnutie mládeže Cliptime. V tomto roku je témou Povolané srdce. Prebiehať bude v dňoch 24. až 26. novembra 2023 v Bratislave. Prihlásiť sa je možné ešte do 17. novembra 2023. Viac o programe a formulár na prihlásenie je na stránke www.cliptime.sk .

Bratislavská arcidiecézna charita spustila 3. ročník grantového programu s názvom CreoCaritas, ktorým podporuje kreatívnu charitatívnu činnosť v Bratislavskej arcidiecéze. Chcete pomôcť núdznym vo farnosti? Potrebujete podporu na vzdelávanie dobrovoľníkov, športové vybavenie pre deti či zdravotnícke pomôcky pre znevýhodnených? Pošlite prihlášku do 12. novembra 2023 cez bach.egrant.sk a uchádzajte sa o finančnú podporu. Medzi žiadateľmi môžu byť dobrovoľníci z farských charít a farností, občianske združenia či neziskové organizácie zamerané na pomoc, podporu a rozvoj spoločenstva a komunity vo farnosti. Viac informácií o grante CreoCaritas si môžete prečítať na www.charitaba.sk .

Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev Vás všetkých srdečne pozývajú na modlitbu vešpier, ktorá sa koná každý tretí štvrtok v mesiaci, tzn. tento mesiac to bude vo štvrtok 16. novembra 2023 v uršulínskom kostole Loretánskej P. Márie. Program: o 17.30 adorácia, o 18.00 večerné chvály (vešpery).

Cirkevné konzervatórium v Bratislave pozýva všetkých záujemcov o štúdium v odboroch HUDBA, SPEV a HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční uskutoční 21. 11. 2022 od 8.00 hod. Na stretnutí s vedením školy a pedagógmi sa záujemci dozvedia všetky informácie o škole, štúdiu v jednotlivých odboroch a o prijímacích skúškach. Bližšie informácie sú dostupné na www.ckba.sk.