Oznamy na 30. nedeľu v Cezročnom období, 29. október 2023

Liturgia týždňa :

Streda   1. 11. Slávnosť Všetkých svätých. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú ako v nedeľu. Pobožnosť za duše v očistci bude v Martinskom cintoríne pri hlavnom kríži o 16.00 hod.
Štvrtok   2. 11. Spomienka na všetkých verných zosnulých. Sväté omše budú o 6.30, 18.00.
Piatok   3. 11. prvý piatok v mesiaci, spovedáme od 17.00 hod.
Sobota   4. 11. spomienka sv. Karola Boromejského, biskupa, zároveň je aj prvá sobota v mesiaci, Fatimská pobožnosť bude po rannej svätej omši

V rámci zbierky na potreby misii, ste obetovali 2.090,00 €. Všetkým darcom ešte raz úprimne ďakujem.

Ďakujem všetkým, ktorí ste v tomto týždni prispeli na rekonštrukciu kostola. Obetovali ste 2.495,- €, z toho jeden darca obetoval 1200,- €

Prosím ochotné ženy, ale prípadne aj mužov o pomoc pri aranžovaní a starostlivosti o kvety v kostole.

V dňoch 1. až 8. 11. môžeme získať úplné odpustky v prospech zomrelých, keď sa pomodlíme na cintoríne za duše v očistci. Okrem toho treba splniť podmienky: sv. spoveď (stačí jedna na všetky dni), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň), modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva) a vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.

Fórum života opäť organizuje aktivitu Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Sviečky sú na stolíku vzadu v kostole.

V stredu 1. novembra bude o 16:00 hod. dušičková pobožnosť pri saleziánskej hrobke na ružinovskom cintoríne vo Vrakuni.

Pozývame vás ne diskusný večer pre stretká VŠ a SŠ (od 17 rokov) pod názvom Otázky, na ktoré neexistujú ľahké odpovede, O identite…, 8.11.2023 o 19.00 hod. u Saleziánov na  Miletičovej, v sále pod kostolom. Hostia: Mária Hatoková (psychologička), Marcel Brenner (lekár), Jaroslav Minárik (genetik), Marián Husár (salezián, kňaz), moderuje Radovan Pavlík.

V stredu 1. novembra 2023 o 18.00 bude v Katedrále sv. Martina sláviť slávnostnú svätú omšu pri príležitosti slávnosti Všetkých svätých bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ste srdečne pozvaní!

Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 3.-5. novembra 2023 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú sami. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova. Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi.

Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pozýva všetkých mladých na Diecézne stretnutie mládeže Cliptime. V tomto roku je témou Povolané srdce. Prebiehať bude v dňoch 24. až 26. novembra 2023 v Bratislave. Prihlásením sa do konca októbra je možné získať zľavu na vstupné. Viac o programe a formulár na prihlásenie je na stránke www.cliptime.sk .

Bratislavská arcidiecézna charita spustila 3. ročník grantového programu s názvom CreoCaritas, ktorým podporuje kreatívnu charitatívnu činnosť v Bratislavskej arcidiecéze. Chcete pomôcť núdznym vo farnosti? Potrebujete podporu na vzdelávanie dobrovoľníkov, športové vybavenie pre deti či zdravotnícke pomôcky pre znevýhodnených? Pošlite prihlášku do 12. novembra 2023 cez bach.egrant.sk a uchádzajte sa o finančnú podporu. Medzi žiadateľmi môžu byť dobrovoľníci z farských charít a farností, občianske združenia či neziskové organizácie zamerané na pomoc, podporu a rozvoj spoločenstva a komunity vo farnosti. Viac informácií o grante CreoCaritas si môžete prečítať na www.charitaba.sk .