OZNAMY NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 27. októbra 2019

Liturgia týždňa :

Pondelok 28. 10. sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Utorok 29. 10. spomienka bl. Michala Ruu, kňaza
Piatok   1. 11. Slávnosť Všetkých svätých. Je to prikázaný sviatok s povinnosťou zúčastniť sa na svätej omši. Sväté omše budú o 6.45, 8.00, 9.30, 11.00 a 18.00 hod.

Pobožnosť za duše v očistci bude v Martinskom cintoríne pri hlavnom kríži o 16.00 hod.

Sobota   2. 11. Spomienka na všetkých verných zosnulých. Sväté omše budú o 6.30, 18.00. Zároveň je aj prvá sobota v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude po rannej svätej omši.

V rámci zbierky na potreby misii, sa vyzbieralo 2.750,00 €. Všetkým darcom ešte raz úprimne ďakujem.

MC Margarétka Vás pozýva na divadelné predstavenie O lenivom lišiakovi, ktoré bude v utorok 29. 10. o 10.45 hod. v telocvični rodinného centra. Viac info na FB MC Margarétka.

Vo štvrtok „mama omša“ nebude ako sme nesprávne avizovali, sú totiž prázdniny a materská škôlka aj materské centrum je v ten deň zatvorené.

V dňoch 1. až 8. 11. môžeme získať úplné odpustky v prospech zomrelých.

  1. Od poludnia 1. 11. a celý deň 2. 11. modlitbou v kostole (Otče náš a Verím v Boha)
  2. Od 1. 11. do 8. 11., keď sa pomodlíme na cintoríne za duše v očistci.

Okrem toho treba splniť podmienky: sv. spoveď (stačí jedna na všetky dni), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň), modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva) a vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.

Občianske združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života, v ktorých pomáhajú najmä ženám – ktoré zažili spontánny potrat alebo ženám, ktoré sú zasiahnuté umelým potratom, resp. zvažujú potrat pred prijatím dieťaťa. Jej zapálením vyjadríte, že Vám záleží na každom ľudskom živote, aj nenarodenom. V roku 2018 bolo na Slovensku evidovaných viac ako 15-tisíc potratov. Umelých potratov bolo vykonaných 7350 a takmer 8-tisíc žien prežilo v minulom roku spontánny potrat. Malá sviečka stojí 1,- €, veľká v skle 4,- €. Fórum života Vám ďakuje za podporu.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa v spolupráci s farnosťou Sv. Rodiny a farnosťou Staré mesto grécko-katolíckej eparchie v Bratislave pozývajú rodiny a zvlášť mladých a deti na sprievod všetkých svätých mestom, ktorý sa bude konať vo štvrtok 31. októbra 2019, v predvečer sviatku všetkých svätých. Podujatie začne o 16:00 sv. omšou u Františkánov.  Začiatok sprievodu bude o 17:00  a pôjde od Františkánskeho námestia bratislavskými ulicami až na Ondrejský cintorín. Po modlitbe pri hlavnom kríži a zapálení sviečok bude malé agapé.

Saleziánski misijní dobrovoľníci ťa pozývajú medzi seba na MALÚ MISIU. Ide o dvojtýždňový tábor pre deti a mládež na Ukrajine. Prihlásiť sa treba do 1.1.2020 vyplnením online prihlasovacieho formulára. Viac sa dočítate na plagáte, alebo na stránke www.saleziani.sk v sekcii misie. Zažiješ radostnú atmosféru prípravných stretiek, stretneš mladých ktorých spája spoločný cieľ: Priniesť aspoň kúsok radosti deťom na Ukrajine. Spoznáš lepšie seba i svoje talenty a veľa skvelých ľudí. Stačí ak máš od 18 do 30 rokov, dobré zdravie, skúsenosť práce s deťmi a chuť spraviť niečo dobré pre druhých.

Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Intencia je milodar pre kňaza, ktorý slávi svätú omšu na úmysel darcu. Väčšina kňazov v misijných krajinách nemá plat, žije z príspevkov veriacich, ktorí sú sami chudobní. Aj preto im môžeme veľmi pomôcť milodarom na odslúženie svätej omše. Je to požehnanie pre mnohých kňazov v Afrike a my si zároveň môžeme uvedomiť univerzálnosť Cirkvi, keď títo kňazi predkladajú na oltár vaše úmysly. Milodar na jednu svätú omšu je 5 eur; milodar na novénu, teda 9 svätých omší, je 45 eur a milodar na gregoriánske omše, teda 30 svätých omší, je 150 eur. Zapísať vaše úmysly môžete na adrese: http://misijnediela.sk/omsove-milodary-intencie-pre-misionarov/

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.