OZNAMY NA 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, HODOVÁ SLÁVNOSŤ SV. JÁNA BOSCA, 26. januára 2020

Liturgia týždňa :

Utorok 28. 1. spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Piatok 31. 1. Slávnosť sv. Jána Bosca, kňaza, otca a učiteľa mládeže, mládežnícka sv. omša o 19.00 hod. nebude
Sobota   1. 2. prvá sobota v mesiaci, Fatimská pobožnosť bude po rannej svätej omši
Nedeľa   2. 2. sviatok Obetovania Pána, obrad požehnania sviec bude na začiatku svätých omší

Ešte sú lístky na divadelne predstavenie Experiment Priateľstvo, na 9. 2. o 19.00 hod.

Srdečne Vás pozývame na kurz Manželské večery. Kurz je určený pre všetky manželské páry každého veku, ktoré chcú spoločne budovať pevný a trvalý vzťah, svoje manželstvo vylepšiť alebo vyriešiť náročné obdobie v ktorom sa nachádzajú. Počas ôsmich stretnutí má každý manželský pár svoje miesto pri sviečkach s občerstvením, v rámci ktorého sa manželia rozprávajú o téme večera a dôležitých otázkach, na ktoré vo všedných dňoch neostáva veľa času. Príjemná priateľská atmosféra rešpektuje Vaše súkromie a skupinová diskusia nie je súčasťou kurzu. Manželské večery začínajú 3. februára 2020 o 18.30 hod. v sále pod kostolom. Viac informácii, aj kontakt na prihlasovanie je na plagáte.

Žiadame snúbencov, ktorí plánujú uzavrieť sviatosť manželstva v tomto, alebo aj v budúcom roku, aby sa čím skôr prihlásili na fare z dôvodu naplánovania termínu predĺženej prípravy na prijatie sviatosti.

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás v Roku Božieho slova pozýva v letnom semestri na šesť biblických prednášok spojených s diskusiou pod názvom „Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11“. Stretnutia sa budú konať raz do mesiaca vždy v posledný utorok o 18.00 hod. v aule fakulty. Najbližší výklad prvej kapitoly Genezis pod názvom „Znamenitý začiatok“ sa uskutoční už v tento utorok 28. januára o 18.00 hod. Sporné kapitoly a účinné metódy chápania Svätého písma predstaví biblista Jozef Jančovič. Vstup na prednášky je voľný.

„Spojená škola sv. Uršule – Gymnázium sv. Uršule v Bratislave otvára v školskom roku 2020/2021 jednu triedu v štvorročnej  formy a jednu triedu v osemročnej formy štúdia.  Pozývame všetkých záujemcov o štúdium – žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl, na Deň otvorených dverí už 6. februára 2020 (štvrtok). Dobývanie „Pevnosti Uršuľa“ bude v dvoch vstupoch o 9:00 hod. alebo o 11:00 hod. Počas vstupov budete mať možnosť prejsť zákutiami budovy a zbierať indície, ktoré Vás privedú k zaujímavému pokladu. V popoludňajších hodinách Vás privítame o 16:30 hod. Počas návštevy sa dozviete základné informácie o škole a živote v nej. Sprevádzať Vás budú členovia študentskej rady. Tešíme sa na stretnutie s Vami.“

Občianske združenie Dobrota pre Afriku Vás srdečne pozýva na Fašiangovú misijnú burzu kníh a iných predmetov v pondelok 27. januára od 16. do 20. hod. v Dome Quo Vadis na Hurbanovom nám. Výťažok z predaja bude použitý pre chudobné deti v Stredoafrickej republike v rámci projektu Deti sv. Filomény.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.