OZNAMY NA 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 22. januára 2023

OZNAMY NA 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 22. januára 2023

Liturgia týždňa :

Utorok 24. 1. sviatok sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda 25. 1. sviatok Obrátenie sv. Pavla, apoštola, končí sa Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Štvrtok 26. 1. spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov
Sobota 28. 1. spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Nedeľa 29. 1. Hodová slávnosť z príležitosti sviatku patróna nášho kostola sv. Jána Bosca, pri sv. omši o 11.00 hod. bude hlavným celebrantom a kazateľom don Peter Kvašňovský

Srdečne pozývame na stretnutie skupiny Bdenie za farnosť, ktoré sa uskutoční dnes popoludní o 14.00 hod. v zasadačke pod kostolom. Radi privítame aj nových členov ochotných obetovať jednu hodinu v mesiaci na modlitbu za potreby našej farnosti. Prípadne otázky na čísle 0905158198 alebo mata.maslenka@gmail.com

Od dnes začína Deviatnik k sv. Jánovi Boscovi. V kostole sa ho budeme modliť o 17.50 hod.

V utorok 24. 1. o 19.00 hod. bude v sále pod kostolom ďalšie stretnutie pre mužov, nebude chýbať zaujímavá téma, svedectvo a zdieľanie. Pozvaní sú muži všetkých vekových kategórií, už od 16 rokov.

Do 27.1. sa môžete prihlásiť do programu „manželské večery“, ktorý pozostáva z 8 stretnutí manželských párov a je zameraný na skvalitnenie manželského vzťahu. Prvé stretnutie je v pondelok 30.1. o 19.00 hod. v sále pod kostolom. Viac info na stránke www.trnavka.sk/manzelske-vecery/

Pozývam manželské páry, ktoré by sa chceli pridať k skupine manželov, ktorí sa venujú príprave snúbencov, aby sa prihlásili v sakristii, alebo na farskom úrade.

Žiadame snúbencov, ktorí plánujú uzavrieť sviatosť manželstva v tomto roku, aby sa čím skôr prihlásili na fare z dôvodu naplánovania termínu predĺženej prípravy na prijatie sviatosti.

Prosil by som ochotných mužov o pomoc pri odzdobení a vynesení stromčekov v sobotu 28. 1. o 10.00 hod.

V pondelok 23. januára 2023 o 18.00 bude v Katedrále svätého Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu pri príležitosti spomienky na svätého Jána Almužníka. Všetkých pozývame.

Spoločenstvo Človek a Viera organizuje 11. a 12. 2. v Bratislave workshop určený fotografom, ktorí by mali záujem pridať sa k tomuto spoločenstvu a slúžiť Cirkvi prostredníctvom fotografie.