Oznamy na 29. nedeľu v Cezročnom období, 22. október 2023

Liturgia týždňa :

Sobota 28. 10. sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov

Dnes je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po svätých omšiach bude zbierka na misie.

Ďakujem všetkým, ktorí ste v tomto týždni prispeli na rekonštrukciu kostola. Obetovali ste 1.690,- €. Od predstavenia rekonštrukcie 23.9. ste obetovali 11.000,- €. Celkové vyzbierané financie sú 32.133,- €, čiže k dosiahnutiu méty 600.000,- € nám ešte chýba 567.867,- €.

Po svätej omši o 9.30 a 11.00 hod. vás srdečne pozývame na Farskú kávu v zasadačke pod kostolom. Zároveň v sále pod kostolom bude možnosť sa stretnúť s pánom architektom Klementom Trizuliakom a dozvedieť sa najnovšie informácie o pokračovaní prípravy rekonštrukcie kostola.

Pozývame vás na stretnutie Biblické večery, zamerané na uvažovanie nad Svätým písmom, ktoré bude v utorok 24. 9. o 19.00 hod. v zasadačke pod kostolom.

Prosím ochotné ženy, ale prípadne aj mužov o pomoc pri aranžovaní a starostlivosti o kvety v kostole.

Od budúcej nedele 29. októbra, začína platiť zimný čas.

Pozývame veriacich na svätú omšu pri príležitosti spomienky na blahoslaveného Karola Habsburského obetovanú za mier vo svete a medzi národmi, ktorú bude v pondelok 23. októbra 2023 o 18.00 v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 3.-5. novembra 2023 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú sami. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova. Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi.

Drahí bratia a sestry, chceme vás informovať o dôležitej iniciatíve zo strany Slovenskej katolíckej charity. Naša organizácia aktívne hľadá dobrovoľníkov, ktorí by pomáhali vydávať teplé jedlo ľuďom, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy. Kedy: Každý deň od 10:30 do 13:30 hod. Počas vašej služby vám Charita zabezpečí transport a občerstvenie. Vaša účasť môže urobiť veľký rozdiel v životoch tých, ktorí sú v núdzi. Každý z nás môže byť Božím nástrojom lásky a starostlivosti voči tým, ktorí trpia. Ak máte záujem stať sa dobrovoľníkom, stačí sa prihlásiť prostredníctvom formuláru na stránke www.charita.sk Vaša podpora a dobrovoľnícka činnosť môžu zmeniť svet jedného človeka. Ďakujeme za vašu lásku, starostlivosť a ochotu pomáhať tým, ktorí ju potrebujú.

DOMKA-združenie saleziánskej mládeže sa už rok a pol venuje ukrajinským deťom ubytovaným vo veľkokapacitnom centre v Gabčíkove. Organizujeme dobrovoľnícku službu v teréne počas pracovných dní, ale aj občasné výlety do Bratislavy počas víkendov. Pozývame zapálených mladých ľudí do tejto služby v novom školskom roku. Ak by ste mali záujem zistiť viac neváhajte si otvoriť naše prihlasovacie formuláre cez cez QR kódy na plagáte, kde nájdete bližšie informácie aj kontaktné údaje na koordinátorov. Prípadne sledujte instagramový profil @ua_domka

Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pozýva všetkých mladých na Diecézne stretnutie mládeže Cliptime. V tomto roku je témou Povolané srdce. Prebiehať bude v dňoch 24. až 26. novembra 2023 v Bratislave. Prihlásením sa do konca októbra je možné získať zľavu na vstupné. Viac o programe a formulár na prihlásenie je na stránke www.cliptime.sk .