OZNAMY NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 20. októbra 2019

Dnes je misijná nedeľa, pri svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Klub Združenia kresťanských seniorov oznamuje, že v utorok 22. 10. o 14.00 hod. sa uskutoční stretnutie v zasadačke pod kostolom.

V utorok 22. 10. od 15.30 hod. budeme zapisovať úmysly svätých omší na november a december 2019.

Celoslovenskú zbierku „Boj proti hladu“, podporila naša farnosť sumou 1375,30 €. Pán Boh odmeň vašu štedrosť v prospech trpiacich a hladujúcich v misijných krajinách, ale aj na Slovensku.

Rozširujú sa nám rady našich organistov osobitne aj o mladých z našej farnosti. Ak by ešte niekto cítil túžbu hrať v našom kostole na organe nech sa prihlási v sakristii.

V dňoch 28. októbra až 9. decembra sa v našej farnosti uskutoční evanjelizačný program Objav Krista. Prihlášky si môžete vziať pri časopisoch. Vyplnené ich treba odovzdať v sakristii.

Od budúcej nedele 27. októbra, začína platiť zimný čas.

Pozývame veriacich na svätú omšu pri príležitosti spomienky na blahoslaveného Karola Habsburského, ktorú bude v utorok 22. októbra 2019 o 19.00 hod. v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Saleziánski misijní dobrovoľníci ťa pozývajú medzi seba na MALÚ MISIU. Ide o dvojtýždňový tábor pre deti a mládež na Ukrajine. Prihlásiť sa treba do 1.1.2020 vyplnením online prihlasovacieho formulára. Viac sa dočítate na plagáte, alebo na stránke www.saleziani.sk v sekcii misie. Zažiješ radostnú atmosféru prípravných stretiek, stretneš mladých ktorých spája spoločný cieľ: Priniesť aspoň kúsok radosti deťom na Ukrajine. Spoznáš lepšie seba i svoje talenty a veľa skvelých ľudí. Stačí ak máš od 18 do 30 rokov, dobré zdravie, skúsenosť práce s deťmi a chuť spraviť niečo dobré pre druhých.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.