OZNAMY NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 13. októbra 2019

Liturgia týždňa :

Utorok 15. 10. spomienka sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
Štvrtok 17. 10. spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Piatok 18. 10. sviatok sv. Lukáša, evanjelistu

Dnes po svätej omši bude pred kostolom zbierka „Boj proti hladu“. Kúpou medovníkového srdiečka môžete podporiť projekty organizované v prospech hladujúcich a trpiacich ľudí, v krajinách kde pôsobí vincentínska rodina. Viac informácii je na plagáte.

Vzadu na stolíku si môžete vziať za dobrovoľný príspevok jesenné číslo Farských listov. Nájdeme v ňom poobhliadnutie za letnými akciami, jesenný program pastoračných a mládežníckych akcií.

Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy a organizovania včerajšej akcie slávnostného otvorenia nášho saleziánskeho diela tu na Trnávke.

Oznamujeme mamičkám s malými deťmi, že vo štvrtok 17. 10. o 10.00 hod. bude pre nich v kostole svätá omša.

V piatok 18.10. o 10.00 hod. v kostole sa Materská škola Mamy Margity s deťmi pridá k aktivite Milión deti sa modlí ruženec za mier a jednotu vo svete. Pozýva všetkých zapojiť sa do tejto iniciatívy.

V sobotu 19.10. bude duchovná obnova pre dospelých, najmä manželov. Duchovná obnova začne o 9.00. v zasadačke pod kostolom, bude pokračovať tichou adoráciou v kostole a sv. omšou o 12.00. Počas obnovy od 9.30 do 11.00 bude možné prijať sviatosť zmierenia. Animátori sa počas obnovy postarajú o vaše deti.

Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

V dňoch 28. októbra až 9. decembra sa v našej farnosti uskutoční evanjelizačný program Objav Krista. Prihlášky si môžete vziať pri časopisoch. Vyplnené ich treba odovzdať v sakristii.

Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na prednášku  Mgr. Lucie Drábikovej, PhD.:  „Odpustenie, cesta k slobode“  dňa 14.10.2019 o 19:00 hod. v sále pod kostolom farnosti Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici.

Občianske združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života, v ktorých pomáhajú najmä ženám – ktoré zažili spontánny potrat alebo ženám, ktoré sú zasiahnuté umelým potratom, resp. zvažujú potrat pred prijatím dieťaťa. Jej zapálením vyjadríte, že Vám záleží na každom ľudskom živote, aj nenarodenom. V roku 2018 bolo na Slovensku evidovaných viac ako 15-tisíc potratov. Umelých potratov bolo vykonaných 7350 a takmer 8-tisíc žien prežilo v minulom roku spontánny potrat. Malá sviečka stojí 1 EUR, veľká v skle 4 EUR. Fórum života Vám ďakuje za podporu.

Chrámový spevácky zbor Chorus Seraphicus, ktorý spieva na väčšiu česť a slávu Božiu, spolu s Jeho Anjelmi už 29 rokov, ťa pozýva, aby si sa k nemu pripojil. Ak nevieš spievať, nevadí, máme vlastnú kvalitnú spevácku školu, kde naučíme spievať každého kto chce – i tých, ktorí sa považujú za antitalentov. Ak už spievaš, zamysli sa nad zmenou levelu. Prijmeme všetky hlasové skupiny. Stačí prísť v pondelok 14., alebo v stredu 16. októbra t. r. o 18.00 hod. do budovy Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave, Kostolná č. 1 a na vrátnici sa opýtať na nábor do zboru Chorus Seraphicus. Viac informácií, ako i kontakt je na výveske.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.