OZNAMY NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 6. októbra 2019

Liturgia týždňa :

Pondelok   7. 10. spomienka Ružencovej Panny Márie

Zajtra o 18.00 hod.  začne v zasadačke pod kostolom kurz prirodzeného plánovania rodičovstva. Pozvaní sú nie len snúbenci, ale aj manželia a jednotlivci, ktorí chcú porozumieť svojej plodnosti. Kurz pripravuje Liga pár páru, bližšie info u Jakubcových.

Počas mesiaca októbra, vás všetkých pozývame na spoločnú modlitbu sv. ruženca, ktorý sa modlíme denne okrem pondelka, v kostole, po večernej sv. omši. Jednotlivé dni modlitby ruženca budú animovať rôzne skupiny. Prosím záujemcov o animovanie ruženca, aby sa zapísali na papier pri časopisoch. Pri spoločnej modlitbe ruženca môžeme získať úplné odpustky. Adorácia vo štvrtok večer po svätej omši nebude.

Oznamujeme, že otvorenie Saleziánskeho diela na Trnávke bude v sobotu 12.10. od 15.00 hod. Čakajú vás stanovištia pre deti, súťaž o NAJ guláš, tombola, možnosť zahrať si futbal ale aj vystúpenie feestylistky Lucie Kevickej. Príďte s celou rodinou zažiť čo všetko má naše Saleziánske dielo na Trnávke. Viac na plagáte a na webe.

Vo štvrtok 10. 10. od 7.00 do 17.45 hod. bude v kostole výročná farská poklona Oltárnej sviatosti.

V nedeľu 13.10. bude v našej farnosti prebiehať zbierka „Boj proti hladu“. Kúpou medovníkového srdiečka môžete podporiť projekty organizované v prospech hladujúcich a trpiacich ľudí, v krajinách kde pôsobí vincentínska rodina. Viac informácii je na plagáte.

V dňoch 28. októbra až 9. decembra sa v našej farnosti uskutoční evanjelizačný program Objav Krista. Prihlášky si môžete vziať pri časopisoch. Vyplnené ich treba odovzdať v sakristii.

Misionári verbisti pripravili krátke zamyslenia na každý deň Mimoriadneho misijného mesiaca – október 2019, ktorého slávenie zvolal Svätý Otec František. Zamyslenia spolu s ďalšími pripravenými materiálmi je možné stiahnuť na internetovej stránke:

https://www.verbisti.sk/zamyslenia-a-myslienky-s-obrazkom-na-mimoriadny-misijny-mesiac/

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.