Oznamy na 26. nedeľu v Cezročnom období, 1. október 2023

Liturgia týždňa :

Pondelok   2. 10. spomienka Svätých anjelov strážcov
Streda   4. 10. spomienka sv. Františka Assiského
Piatok   6. 10. prvý piatok v mesiaci, spovedáme od 17.00 hod
Sobota   7. 10. spomienka Ružencovej Panny Márie, je aj prvá sobota v mesiaci, Fatimská pobožnosť bude po rannej sv. omši

Ďakujem všetkým, ktorí ste v tomto týždni prispeli na rekonštrukciu kostola. Obetovali ste 2.385,99 € (z toho jeden darca 1.000,- €). Prehľad o týchto daroch je na nástenke, v predsieni kostola.

V sobotu, 7. októbra sa uskutoční tretia farská púť, do významného pútnického miesta Velehrad. Odchod je naplánovaný o 7.30 hod., návrat v podvečerných hodinách. Cena púte pre dospelých je 20,- €, deti a dôchodcovia 10,- €. Prihlásiť sa ešte môžete v sakristii.

Počas mesiaca októbra, vás všetkých pozývame na spoločnú modlitbu sv. ruženca, ktorý sa modlíme denne okrem pondelka, v kostole, po večernej sv. omši. Jednotlivé dni modlitby ruženca môžu animovať skupiny, alebo rodiny. Prosím záujemcov o animovanie ruženca, aby sa zapísali na papier pri časopisoch. Pri spoločnej modlitbe ruženca môžeme získať úplné odpustky. Adorácia vo štvrtok večer po svätej omši nebude.

Vo štvrtok 5. 10. o 10.00 hod. bude sv. omša pre rodičov s malými deťmi.

Oznamujeme dospelým, ktorí by sa chceli pripraviť na prijatie krstu, prvého sv. prijímania, alebo birmovky, aby sa prihlásili v sakristii.

V októbri štartuje v oratku florbalová liga, družstvá, ktoré majú záujem, nech sa prihlásia do 13.10. Podrobnosti aj s prihlasovacím QR kódom nájdete na plagátoch a našej webovej stránke.

V pondelok, 2. októbra 2023 o 17.30 bude v Katedrále sv. Martina koncert nórskeho chlapčenského speváckeho zboru Solvguttene Boys’ Choir. Vstup je voľný, voľnú vstupenku je možno si rezervovať na: https://www.eventbrite.co.uk/e/slvguttene-norwegian-boys-choir-concert-tickets-707958802837?aff=ebdsoporgprofile .

V stredu 4. októbra 2023 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Urobme človeka na náš obraz (Gn 1,26) – O človeku stvorenom na obraz živého Boha (Gn 1,24-31).

Komunita Emanuel organizujeme stretnutie On je živý. Ide o víkendové stretnutie (13.- 15. októbra) pre cca 100 mladých ľudí vo veku od 16 do 30 rokov v Badíne pri Banskej Bystrici, kde majú možnosť zažiť sviatosť zmierenia, slávenie Eucharistie, večer milosrdenstva ale aj praktické workshopy, skupinky zdieľania, či čas oddychu s priateľmi.

Pozývame manželov na Program Amoris pre manželov, ktorý sa uskutoční v sobotu a v nedeľu popoludní 14. a 15. októbra v Podunajských Biskupiciach. Program je zameraný na posilnenie manželstva, lepšie pochopenie manželského partnera a posilnenie vzájomnej dôvery. O deti sa počas programu postarajú animátori. Viac informácii nájdete na stránke www.rodinkovo.sk, alebo na farskej výveske.

Ak túžiš prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote, tak ťa pozývame na Kurz Samuel. Je určený mladým slobodným ľuďom vo veku od 19 do 30 rokov. Kurz Samuel bude prebiehať v Bratislave. Naplánovaných je 9 stretnutí, raz do mesiaca, ako aj duchovné cvičenia či spoločná púť. Viac informácií nájdeš na stránke kurzsamuel.sk . Prihlásiť sa je možné do 12. októbra 2023.

Spoločenstvo Nová nádej v spolupráci s bratmi Pavlínmi pozývajú rozvedených a manželov žijúcich v manželskej odluke na Púť za svetlom radosti, ktorá sa uskutoční 14. októbra 2023 v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.