Oznamy na 25. Nedeľu v Cezročnom období, 24. september 2023

Liturgia týždňa :

Streda 27. 9. spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza
Piatok 29. 9. sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
Sobota 30. 9. spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy a organizovania sobotnej akcie slávnostného otvorenia nášho saleziánskeho diela tu na Trnávke.

Život každého človeka je veľkým darom. Chceme preto budovať kultúru života, ktorá si bude vážiť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť. Pozývame Vás na pochod Bratislava za život, ktorý sa koná pod záštitou Bratislavskej arcidiecézy. Vystúpia na ňom slovenské i zahraničné osobnosti, stretnú sa ľudia dobrej vôle, ktorí sa chcú postaviť za najzákladnejšie právo na život – pre všetkých. Tešíme sa na Vás dnes 24. septembra o 15.00 na Hlavnom námestí v Bratislave. Viac informácií na www.bratislavazazivot.sk

Prihlášky na prvé sväté prijímanie si môžete vyzdvihnúť vzadu na stolíku, alebo ju nájdete na webovej stránke trnavka.sk. Vyplnenú prihlášku treba odovzdať do 29. 9. 2023.

Oznamujeme dospelým, ktorí by sa chceli pripraviť na prijatie krstu, prvého sv. prijímania, alebo birmovky, aby sa prihlásili v sakristii.

V sobotu, 7. októbra sa uskutoční tretia farská púť, tentoraz do zahraničia, do významného pútnického miesta Velehrad. Viac informácií je na plagáte na nástenke.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa otvára ďalší ročník formačno-akademického programu, ktorý sa zameriava na intelektuálny rast vo viere a poznanie kresťanského života v kontexte spoločenstva mladých kresťanov. Program prebieha prostredníctvom diskusných seminárov k originálnym textom veľkých autorov kresťanskej kultúry na rôzne témy spoločenského a kresťanského života. Prihlasovanie je možné do konca septembra. Viac informácií nájdete na stránke www.slh.sk  alebo na ich facebooku.

„Saleziánske misie a Savio o.z.“ – pozývame mladých ľudí do 30 rokov s obetavým srdcom a ochotou pre službu v rozvojových krajinách na ďalší ročník misijnej prípravy. Po úspešnom absolvovaní vás vyšleme do Kene, Tanzánie a iných krajín. Bližšie info a prihlášku nájdete na www.savio.sk Zaregistruj sa čo najskôr.

Diagnostické centrum pre deti na Slovinskej 1 (Trnávka) potrebuje doplniť kolektív o dve vychovávateľky, alebo aj vychovávateľov. Dokonca príjmu ľudí aj na skrátený úväzok. Stačí akékoľvek pedagogické vzdelanie alebo môže byť aj študent pedagogickej fakulty.

Komunita Emanuel organizujeme stretnutie On je živý. Ide o víkendové stretnutie (13.- 15. októbra 2023) pre cca 100 mladých ľudí vo veku od 16 do 30 rokov v Badíne pri Banskej Bystrici, kde majú možnosť zažiť sviatosť zmierenia, slávenie Eucharistie, večer milosrdenstva ale aj praktické workshopy, skupinky zdieľania, párty, či čas oddychu s priateľmi.

Oratko bude v počas leta 2024 organizovať nasledovné tábory:

– Letný detský tábor 29.6.2024 – 6.7.2024

– Letný zážitkový tábor (Lipnica) 8.7.2024 – 14.7.2024

– Letný prímestský tábor 1. turnus 22.7.2024 – 26.7.2024
– Letný prímestský tábor 2. turnus 5.8.2024 – 9.8.2024
Dátumy nájdete na trnavka.sk/kalendar alebo vo farských oznamoch na stránke. Prihlasovanie na tábory za začne približne na začiatku apríla. V prípade otázok nám môžete napísať na oratko@trnavka.sk

Pozývame manželov na Program Amoris pre manželov, ktorý sa uskutoční v sobotu a v nedeľu popoludní 14. a 15. októbra v Podunajských Biskupiciach. Program je zameraný na posilnenie manželstva, lepšie pochopenie manželského partnera a posilnenie vzájomnej dôvery. O deti sa počas programu postarajú animátori. Viac informácii nájdete na stránke www.rodinkovo.sk, alebo na farskej výveske.

Stav financií na rekonštrukciu kostola k 23.9.2023

Účet: 3446,29 € (jedna platba 2.000,- €)

Daj na to!: 7240,- € (5.000,- € štartovací príspevok)

Hotovosť: 10.445,- € (jeden dar 10.000,- €)

Celková suma: 21.131,29 €

Ďalšie informovanie o pokračovaní prác aj o stave financií bude pri svätých omšiach 22.10.2023. Po svätých omšiach o 9.30 a 11.00 hod. bude aj tradičná Farská káva v zasadačke pod kostolom, v rámci ktorej sa popri káve môžete dozvedieť aj konkrétne informácie o rekonštrukcii kostola priamo od pána Ing. arch. Klementa Trizuliaka, ktorý tam bude osobne prítomný.