Oznamy na 22. nedeľu v Cezročnom období, 3. september 2023

Liturgia týždňa :

Štvrtok   7. 9. spomienka sv. Marka Križina, Melichera Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov
Piatok   8. 9. sviatok Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie

Od budúcej nedele budú nedeľné sväté omše v pôvodných časoch o 6.45, 8.00, 9.30, 11.00 a 18.00 hod. Od piatka začnú aj mládežnícke sväté omše o 19.00 hod.

Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, 15. 9. by sme chceli ísť autobusom na púť do Šaštína. Záujemcovia nech sa čím skôr prihlásia v sakristii, aby sme vedeli, či sa oplatí objednať autobus.

Pozývam všetkých lektorov našej farnosti na stretnutie v pondelok 11. 9. o 19.00 hod. v zasadačke pod kostolom. Zároveň pozývam na toto stretnutie aj všetkých, ktorí by sa chceli zapojiť do tejto služby čítania Božieho slova pri svätej omši.

V utorok 12.9. začína opäť fungovať šachový krúžok, bude bývať každý utorok od 16.00 do 18.00, v čajovni oratka. Pingpongový krúžok začína fungovať v stredu 13.9. o 17.30 v sále pod kostolom, bude bývať každú stredu.

„Saleziánske misie a Savio o.z.“ – pozývame mladých ľudí do 30 rokov s obetavým srdcom a ochotou pre službu v rozvojových krajinách na ďalší ročník misijnej prípravy. Po úspešnom absolvovaní vás vyšleme do Kene, Tanzánie a iných krajín. Bližšie info a prihlášku nájdete na www.savio.sk Zaregistruj sa čo najskôr.

Diagnostické centrum pre deti na Slovinskej 1 (Trnávka) potrebuje doplniť kolektív o dve vychovávateľky, alebo aj vychovávateľov. Dokonca príjmu ľudí aj na skrátený úväzok. Stačí akékoľvek pedagogické vzdelanie alebo môže byť aj študent pedagogickej fakulty.

Základná umelecká škola sv. Cecílie oznamuje, že zadeľovanie rozvrhov pre novoprijatých žiakov a žiakov v prebiehajúcom štúdiu sa uskutoční na Chlumeckého 10 v pondelok 4. 9. 2023 od 10.00 do 14.00 hod. v utorok až piatok 5. 9. až 8. 9. 2023 od 13.00 do 17.00 hod. Riadne vyučovanie podľa zadelených rozvrhov sa začína v pondelok 11. 9. 2023. Škola ešte môže prijať nových žiakov na výtvarný odbor a hru na priečnej flaute. Bližšie informácie nájdete na www.zusc.sk

Aj v tomto školskom roku ste srdečne pozvaní na modlitbové stretnutia spôsobom Lectio divina v Katedrále sv. Martina v Bratislave každú prvú (pozn. okrem novembra) stredu v mesiaci vždy o 19.00. Modlitbu bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Téma tohto ročníka má názov: Pane, čože je človek, že myslíš na neho? (porov. Ž 144,3). Najbližšie stretnutie, ktoré sa bude konať v stredu 6. septembra, má názov – „Pamätaj, že si prach.“ (porov. Ž 90,3) – O pôvode človeka zo zeme a skúsenosti ľudskej pominuteľnosti. Bude sa uvažovať nad úryvkom: Gn 2,4-7.

Bratislavská arcidiecéza Vás srdečne pozýva na slávnostnú svätú omšu pri príležitosti 20. výročia blahorečenia rehoľnej sestry Zdenky Schelingovej a otca biskupa Vasiľa Hopka. Uskutoční sa 14. septembra 2023 o 18.00 v Katedrále svätého Martina v Bratislave. Hlavným celebrantom bude Jeho Eminencia pán kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Svätého Stolca.

Život každého človeka je veľkým darom. Chceme preto budovať kultúru života, ktorá si bude vážiť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť. Pozývame Vás na pochod Bratislava za život, ktorý sa koná pod záštitou Bratislavskej arcidiecézy. Vystúpia na ňom slovenské i zahraničné osobnosti, stretnú sa ľudia dobrej vôle, ktorí sa chcú postaviť za najzákladnejšie právo na život – pre všetkých. Tešíme sa na Vás 24. septembra o 15.00 na Hlavnom námestí v Bratislave. Viac informácií na www.bratislavazazivot.sk

Aj v školskom roku 2023/24 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO. Je to katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku, ktorý svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Je možné si ho objednať prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0910 777 587.

Po letnej prestávke sa dobrovoľníci kaviarne Domu Quo Vadis opäť tešia na Vašu návštevu. Od pondelka do piatku od 15:00 – 21:00, v piatok do 22:00. V septembri pribudnú aj nové podujatia, sledujte www.domquovadis.sk alebo sociálne siete.