OZNAMY NA 2. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 19. januára 2020

Liturgia týždňa :

Utorok 21. 1. spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice
Streda 22. 1. ľub. spomienka bl. Laury Vicuňovej, panny a mučenice
Piatok 24. 1. sviatok sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sobota 25. 1. sviatok Obrátenie sv. Pavla, apoštola. Končí sa Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Prosme spoločne za vzájomné pochopenie, zjednotenie a spoluprácu všetkých, čo veria v Krista.

Ešte sú lístky na divadelne predstavenie Experiment Priateľstvo. Cena lístka je 1€ a môžete si ich kúpiť vo farskej kancelárii.

Klub kresťanských seniorov oznamuje, že v utorok 21. 1. o 14.00 hod. sa uskutoční stretnutie v zasadačke pod kostolom.

Od stredy začína Deviatnik k sv. Jánovi Boscovi. V kostole sa ho budeme modliť po večernej svätej omši. Pri časopisoch sa nachádza text deviatnika, ktorý si môžete vziať za dobrovoľný príspevok.

Oznamujeme mamičkám s malými deťmi, že vo štvrtok 23.1. o 10.00 hod. bude pre nich v kostole svätá omša.

Budúcu nedeľu je slávnosť patróna nášho kostola sv. Jána Bosca. V našej farnosti máme HODY. Slávnostná sv. omša bude o 11.00 hod., pri ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bude don Jozef Krušac SDB.

Prosil by som ochotných mužov o pomoc pri odzdobení a vynesení stromčekov v sobotu 25. 2. o 9.00 hod.

Srdečne Vás pozývame na kurz „Manželské večery“, ktorého cieľom je pomôcť posilniť a prehĺbiť partnerský vzťah manželov. Tvorí ho osem stretnutí. Prvé začína 3. 2. o 18.30 hod v sále pod kostolom. Viac informácii a prihlasovanie je na plagáte.

Žiadame snúbencov, ktorí plánujú uzavrieť sviatosť manželstva v tomto, alebo aj v budúcom roku, aby sa čím skôr prihlásili na fare z dôvodu naplánovania termínu predĺženej prípravy na prijatie sviatosti.

V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa bude v utorok 21. januára 2020 o 17.30 hod. vo františkánskom kostole v Bratislave konať ekumenická bohoslužba slova. Všetci sú srdečne pozvaní.

Vo štvrtok 23. januára 2020 o 17.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu pri príležitosti spomienky na sv. Jána Almužníka, ktorého telesné ostatky sú uložené v našej katedrále. Všetci sú srdečne pozvaní.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.