OZNAMY NA 2. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 16. januára 2022

Liturgia týždňa :

Pondelok 17. 1. spomienka sv. Antona, opáta
Piatok 21. 1. spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice
Sobota 22. 1. ľub. spomienka bl. Laury Vicuňovej, panny a mučenice

Na základe nových pravidiel pre vstup do kostola sme sa rozhodli, že všetky sväté omše budú ako stredne rizikové podujatie. To znamená, že sa pri svätých omšiach môže spievať. Svätých omší sa môžu zúčastniť plne očkovaní, alebo tí, čo prekonali Covid-19. Dovolený počet ľudí na svätej omši je 126. Pre neočkovaných pokračuje možnosť individuálnej pastorácie. Každý deň okrem pondelka, budeme dávať individuálne sväté prijímanie o 19.00 hod.

Od dnešnej nedele pokračujú pravidelné modlitbové večery v našom kostole – 20 minút spoločnej tichej modlitby pred Eucharistiou každú nedeľu o 20:30.

Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Prosme spoločne za vzájomné pochopenie, zjednotenie a spoluprácu všetkých, čo veria v Krista.

Oznamujeme mamičkám s malými deťmi, že vo štvrtok 20.1. o 10.00 hod. bude pre nich v kostole svätá omša.

Rodičia, ktorí máte doma budúceho prváka, prijmite pozvanie na deň otvorených dverí a spoznajte školu Citadela! Vzdelávanie pre žiakov prvého stupňa je založené na koncepte katolíckeho, klasického vzdelávania. Pútavá forma učenia, ktorá rozvíja dieťa celistvo: myseľ, telo aj dušu. Viac nájdete na plagáte na nástenke pri vchode do kostola.

Žiadame snúbencov, ktorí plánujú uzavrieť sviatosť manželstva v tomto roku, aby sa čím skôr prihlásili na fare z dôvodu naplánovania termínu predĺženej prípravy na prijatie sviatosti.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.