Trnávka potrebuje pravidelnú finančnú podporu.
OZNAMY NA 2. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, 15. januára 2023

Liturgia týždňa :

Utorok 17. 1. spomienka sv. Antona, opáta
Sobota 21. 1. spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice

Pozývame vás na tradičné divadlo venované sviatku sv. Jána Bosca, patróna nášho kostola. Predstavenia sú 29. januára a 12. februára v sále pod kostolom. Lístky si môžete rezervovať na stránke trnavka.sk

Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Prosme spoločne za vzájomné pochopenie, zjednotenie a spoluprácu všetkých, čo veria v Krista.

Vo štvrtok 19. 1. bude o 10.00 hod. v našom kostole sv. omša pre rodičov s malými deťmi.

Srdečne pozývame na stretnutie skupiny Bdenie za farnosť, ktoré sa uskutoční v nedeľu 22. 1. o 14.00 hod. v zasadačke pod kostolom. Radi privítame aj nových členov ochotných obetovať jednu hodinu v mesiaci na modlitbu za potreby našej farnosti. Prípadne otázky na čísle 0905158198 alebo mata.maslenka@gmail.com

V utorok 24. 1. o 19.00 hod. bude v sále pod kostolom ďalšie stretnutie pre mužov, nebude chýbať zaujímavá téma, svedectvo a zdieľanie. Pozvaní sú muži všetkých vekových kategórií, už od 16 rokov.

Do 27.1. sa môžete prihlásiť do programu „manželské večery“, ktorý pozostáva z 8 stretnutí manželských párov a je zameraný na skvalitnenie manželského vzťahu. Prvé stretnutie je v pondelok 30.1. o 19.00 hod. v sále pod kostolom. Viac info na stránke www.trnavka.sk/manzelske-vecery/

Pozývam manželské páry, ktoré by sa chceli pridať k skupine manželov, ktorí sa venujú príprave snúbencov, aby sa prihlásili v sakristii, alebo na farskom úrade.

Žiadame snúbencov, ktorí plánujú uzavrieť sviatosť manželstva v tomto roku, aby sa čím skôr prihlásili na fare z dôvodu naplánovania termínu predĺženej prípravy na prijatie sviatosti.

Výťažok Svätomartinskej zbierky z roku 2022 je spolu 162 652 EUR. Všetkým, ktorí ste prispeli a nasledovali ste tak príklad patróna našej arcidiecézy sv. Martina, patrí úprimná vďaka. Nech všetkých štedrých darcov Pán posilňuje a ochraňuje!

Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev srdečne všetkých pozývajú na modlitbu večerných chvál, ktorá bude vo štvrtok 19. januára 2023 v uršulínskom kostole Loretánskej Panny Márie. Program: o 17.30 adorácia, o 18.00 večerné chvály (vešpery).