Oznamy na 19. nedeľu v Cezročnom období, 13. augusta 2023

Liturgia týždňa :

Pondelok 14. 8. spomienka sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
Utorok 15. 8. slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú o 6.30, 16.00 a 18.00 hod.

Celý nasledujúci týždeň včítane budúcej nedele je miestna komunita na dovolenke. Zastupuje nás náš spolubrat Peter Kvašňovský. Sväte omše budú v riadnom čase, spovedať sa bude len na požiadanie po svätej omši.