Oznamy na 18. nedeľu v Cezročnom období, sviatok Premenenia Pána, 6. augusta 2023

Liturgia týždňa :

Utorok   8. 8. spomienka sv. Dominika, kňaza
Streda   9. 8. sviatok sv. Terézie Benedikty  z kríža, panny a mučenice, patrónky Európy
Štvrtok 10. 8. sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
Piatok 11. 8. spomienka sv. Kláry, panny

Od 12. 8. do 20. 8. bude naša komunita na dovolenke. Zastupovať nás bude náš spolubrat Peter Kvašňovský. Sväte omše budú v riadnom čase, spovedať sa bude len na požiadanie po svätej omši.

Prosíme a povzbudzujeme vás k modlitbe za prázdninové tábory a akcie našich detí a mládeže, zvlášť za prímestský tábor detí a letný kemp futbalistov.