Oznamy na 16. nedeľu v Cezročnom období, 23. júla 2023

Liturgia týždňa :

Utorok 25. 7. sviatok sv. Jakuba, apoštola
Streda 26. 7. spomienka sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
  27. 7. spomienka sv. Gorazda a spoločníkov
Sobota 29. 7. spomienka sv. Marty, Márie a Lazára

Pre mladých, ktorí chcú prehĺbiť svoju osobnú formáciu a slúžiť vo farnosti alebo v spoločenstvách, sa otvára 14. ročník Bratislavskej animátorskej školy. Viac informácií o BAŠke a spôsob prihlásenia nájdete na stránke mladezba.sk