Oznamy na 14. nedeľu v Cezročnom období, 9. júla 2023

Liturgia týždňa :

Utorok 11. 7. sviatok sv. Benedikta, patróna Európy
Sobota 15. 7. spomienka sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi

Oznamujeme, že počas prázdnin nebude nedeľná svätá omša o 11.00 hod. a ani mládežnícka svätá omša v piatok o 19.00 hod.

Úradné hodiny vo farskej kancelárii počas prázdnin budú po večernej svätej omši, čiže v od utorka do piatka, čase približne od 18.45 do 19.15 hod. V prípade potreby v inom čase volajte na farské telefónne číslo.

Duchovné cvičenia pre ženy sa budú konať v termíne 14. – 17. 9. 2023 v penzióne Bystrík v Čičmanoch. Prihlášku aj viac informácii nájdete na stránke trnavka.sk v sekcii Farnosť.

Prosíme a povzbudzujeme vás k modlitbe za prázdninové akcie pre naše deti a mládež. Tento týždeň prebieha pobytový tábor detí a futbalový kemp.

Ak túžite po čase strávenom s Bohom, chcete spoznať nových ľudí, zažiť spoločenstvo, spoločnú prácu, svedectvá a rozhovory so Školskými sestrami, pozývame vás do kláštora Školských sestier sv. Františka v Trstenej 9. až 13. 8. 2023. Skúsenosť so Školskými sestrami je určená pre slobodné dievčatá a mladé ženy vo veku 18 až 35 rokov. Program zahŕňa modlitbu, zdieľanie, prednášky, ticho rozhovory, sv. omšu, spoločnú prácu. Viac informácii je na plagáte.