Oznamy na 14. nedeľu v Cezročnom období, 7. júla 2024

Liturgia týždňa :

Štvrtok 11. 7. sviatok sv. Benedikta, patróna Európy

V rámci „Zbierky na dobročinné diela Svätého Otca“ ste obetovali 880,- €. Veľká vďaka za vašu štedrosť.

Ďakujem všetkým, ktorí ste v tomto týždni prispeli na rekonštrukciu kostola. Obetovali ste 884,- €. Celková vyzbieraná suma je 165.270,- €.

Oznamujeme, že počas prázdnin nebude svätá omša v nedeľu o 11.00 hod., a tiež nebude mládežnícka sv. omša v piatok o 19.00 hod.

Úradné hodiny vo farskej kancelárii počas prázdnin budú po večernej svätej omši, čiže v od utorka do piatka, čase približne od 18.40 do 19.00 hod. V prípade potreby v inom čase volajte na farské telefónne číslo.

Počas prázdnin bude Materské centrum fungovať v letnom režime. Každú stredu od 9-12:00 bude pre deti pripravený zaujímavý program prevažne vo farskej záhrade. Sledujte FB pre detaily.

Spojená škola sv. Vincenta de Paul hľadá učiteľku 1. stupňa s nástupom od septembra 2024 a vrátnika, pracovný čas je v popoludňajších hodinách cca od 14:00 do 18:00 h. Záujemcovia nech píšu na mail: riaditelstvo@vdp.sk.

Prosíme a povzbudzujeme vás k modlitbe za prázdninové tábory a akcie našich detí a mládeže.

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2024/25 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca augusta 2024. Podrobnosti sú na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk .

Pozývame mladých, ktorí chcú slúžiť vo farnostiach a spoločenstvách, prihlásiť sa na Bratislavskú animátorskú školu. Už 15. ročník tejto formácie mladých sa začne v októbri tohto roku. Viac informácií o obsahu a priebehu BAŠky, ako aj o spôsobe prihlásenia je na stránke www.mladezba.sk .