Oznamy na 13. nedeľu v Cezročnom období, 30. júna 2024

Liturgia týždňa :

Utorok   2. 7. sviatok Návštevy Panny Márie
Streda   3. 7. sviatok sv. Tomáša, apoštola
Piatok   5. 7. slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, sväté omše budú len o 6.30 a 18.00 hod. Zároveň je prvý piatok v mesiaci, spovedáme od 17.00 hod
Sobota   6. 7. prvá sobota v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude po rannej sv. omši.

Dnes pri všetkých svätých omšiach je „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca“.

Ďakujem všetkým, ktorí ste v tomto týždni prispeli na rekonštrukciu kostola. Obetovali ste 2.423,- €, z toho dvaja darcovia po 1.000,- €. Celková vyzbieraná suma je 164.386,- €.

Oznamujeme, že počas prázdnin nebude svätá omša v nedeľu o 11.00 hod., a tiež nebude mládežnícka sv. omša v piatok o 19.00 hod.

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa zapojili do Výzvy Antona Zajaca na dostavbu šatní. Spolu sa nám podarilo vyzbierať sumu 281 081 eur. Anton Zajac, ktorý sľúbil, že sumu znásobí, nám teda daroval tiež sumu 282 000 eur. Spolu máme za 3 týždne 563 081 eur. Veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa, že stavba bude rásť ďalej. Spoločne sme prispeli na ďalší priestor na výchovu a rozvoj mladých ľudí.

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2024/25 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca augusta 2024. Podrobnosti sú na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk .

Počas prázdnin bude Materské centrum fungovať v letnom režime. Každú stredu od 9-12:00 máme pre deti pripravený zaujímavý program prevažne vo farskej záhrade. Sledujte náš FB pre detaily.

Spojená škola sv. Vincenta de Paul hľadá učiteľku 1. stupňa s nástupom od septembra 2024 a vrátnika, pracovný čas je v popoludňajších hodinách cca od 14:00 do 18:00 h. Záujemcovia nech píšu na mail: riaditelstvo@vdp.sk.

Pozývame mladých, ktorí chcú slúžiť vo farnostiach a spoločenstvách, prihlásiť sa na Bratislavskú animátorskú školu. Už 15. ročník tejto formácie mladých sa začne v októbri tohto roku. Viac informácií o obsahu a priebehu BAŠky, ako aj o spôsobe prihlásenia je na stránke www.mladezba.sk .