Oznamy na 12. nedeľu v Cezročnom období, 23. júna 2024

Liturgia týždňa :

Pondelok 24. 6. slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa, bude aj večerná svätá omša o 18.00 h.
Piatok 28. 6. spomienka sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
Sobota 29. 6. slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov, sv. omše budú o 6.45, 8.00, 9.30, 18.00 h.

Ďakujem všetkým, ktorí ste za dva týždne prispeli na rekonštrukciu kostola. Obetovali ste 4.314,- €, z toho jeden darca 1.000,- € a z celodielovej zbierky Daj na to! sme dostali na kostol 30.000,- €. Celková vyzbieraná suma je 161.963,- €.

Oznamujeme, že v piatok ešte bude mládežnícka sv. omša o 19.00 hod., ale už v sobotu, nedeľu a cele prázdniny nebude nedeľná svätá omša o 11.00 hod. Cez prázdniny tiež nebude mládežnícka sv. omša o 19.00 hod.

Pozývame vás na ďalšie stretnutie Biblické večery, ktoré bude v utorok 25. 6. o 19.00 hod. v zasadačke pod kostolom.

Milí lektori, pozývame vás na stretnutie lektorov našej farnosti, ktoré sa uskutoční v stredu 26. 6. o 19.00 hod. v zasadačke pod kostolom.

Materské centrum pozýva rodičov na prednášku: Ako poskytnúť prvú pomoc deťom. Vo štvrtok 28.6. o 10:00 v MC na Pavlovičovej. Deti sú počas prednášky vítané.

Počas prázdnin bude Materské centrum fungovať v letnom režime. Každú stredu od 9-12:00 máme pre deti pripravený zaujímavý program prevažne vo farskej záhrade. Sledujte náš FB pre detaily.

Vďaka vašej štedrosti sa dostanú na letné tábory aj deti, ktorým by to rodinná, finančná situácia nedovolila. Ďakujeme všetkým bohumilým darcom a neziskovému fondu SeVilLida, ktorý prispel sumou 2000 eur.

Milí farníci, ďakujeme všetkým, ktorí podporili našu výzvu o finančnú podporu nášho futbalového klubu SDM DOMINO. Za 3 týždne sa nám podarilo dať dokopy sumu 234 250 eur. Túto zbierku sme sa rozhodli podporiť aj sumou 30 000 eur z účtu celodielového Daj na to!. Z tejto zbierky sa snažíme vždy určitou časťou podporiť konkrétny projekt ktorejkoľvek zložky diela. Takisto sme tou istou sumou podporili aj rekonštrukciu kostola. Všetkým darcom ďakujeme a veríme, že sa nám podarí tento projekt dokončiť.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

V nedeľu 30. júna vás pozývame od 15:00 do priestorov oratka zahrať si moderne spoločenské stolové hry. Pripravení budú lektori a niekoľko aktuálnych herných titulov. Vítaní sú deti aj dospeli. Zaujemci sa môžu registrovať v sakristii.

Spojená škola sv. Vincenta de Paul hľadá učiteľku 1. stupňa s nástupom od septembra 2024 a vrátnika, pracovný čas je v popoludňajších hodinách cca od 14:00 do 18:00 h. Záujemcovia nech píšu na mail: riaditelstvo@vdp.sk.

Oslavy storočnice príchodu saleziánov sa blížia, a preto by sme Vám chceli pripomenúť prosbu o pomoc s ubytovaním účastníkov počas víkendu 6. až 8. september v Bratislave. Ubytovanie je potrebné na 2 noci, program začína v piatok večer a končí v nedeľu na obed. Formulár, ktorý treba vyplniť ak ubytovanie nájdete na našej na webovej stránke trnavka.sk alebo sociálnych sieťach. Ďakujeme.

Od vypuknutia vojny na Ukrajine sa veľa animátorov aj z nášho strediska zapojilo do nezištnej pomoci a sprevádzania ukrajinských detí. Veľa z nich už 2 roky nepretržite dáva svoj čas, energiu, odhodlanie, talenty a ľudskosť deťom, ktoré o normálne detstvo prišli kvôli vojne. Teraz sa chceme našim animátorom poďakovať a darovať im cestu do Turína, kde sám don Bosco začínal s chlapcami na okraji spoločnosti svoj sen. Potrebujeme ale na to vás a vašu finančnú podporu! Pomôcť nám oceniť našich hrdinov – dobrovoľníkov môžete cez QR kód na plagáte pri vstupe do kostola prípadne na stránke www.domka.sk Vopred ďakujeme za vašu štedrosť!“

Po piatich rokoch (2019) sa bude opäť konať Národný pochod za život, tentoraz v Košiciach v nedeľu 22. septembra 2024. V ostatných dňoch bol do farností doručený plagát a sprievodný list s pozvaním k duchovnej príprave, finančnej podpore a s informáciami o možnostiach angažovanosti za túto udalosť. Národný pochod za život pripravuje dobrovoľnícky tím, ktorý tvoria zástupcovia pro-life organizácií, pod záštitou KBS. Aktuálne informácie môžete sledovať aj na stránke: https://www.pochodzazivot.sk/ .

Pozývame mladých, ktorí chcú slúžiť vo farnostiach a spoločenstvách, prihlásiť sa na Bratislavskú animátorskú školu. Už 15. ročník tejto formácie mladých sa začne v októbri tohto roku. Viac informácií o obsahu a priebehu BAŠky, ako aj o spôsobe prihlásenia je na stránke www.mladezba.sk .

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2024/25 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca augusta 2024. Podrobnosti sú na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk .

Slovensko čoskoro čaká výnimočná udalosť, na ktorú sa všetci tešíme, v modlitbách sa na ňu pripravujeme a všetkých Vás na ňu srdečne pozývame – blahorečenie Jána Havlíka, 31. augusta 2024 v Šaštíne. Ján Havlík, seminarista Misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul mal veľkú túžbu stať sa kňazom a misionárom. Vo veku tridsaťsedem rokov však zomiera na následky mučenia komunistickým režimom. Jedenásť rokov bol väznený, ponižovaný a mučený. Všetko hrdinsky znášal a ostal verný, vytrvalý a nezlomný. Slovensko čaká veľká udalosť – a my všetci môžeme byť pritom. Pozývame vás na blahorečenie Jána Havlíka. 31. augusta 2024 do Šaštína. Boží služobník Ján Havlík, prihováraj sa za nás. Viac informácií na www.janhavlik.sk.

Farnosť Bratislava – Kalvária pozýva všetkých na požehnanie a inauguráciu nového organa v nedeľu 30. júna 2024. Svätú omšu o 10.00 spojenú s požehnaním bude celebrovať bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Po nej bude agapé na lúke pred kostolom. Program pokračuje o 17:00 inauguračným koncertom, ktorý bude hrať Prof. Martin Sturm z Weimaru.