Oznamy na 11. nedeľu v Cezročnom období, 16. júna 2024

Liturgia týždňa :

Piatok 21. 6. spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

Dnes (v nedeľu 16. júna) o 15.00 bude v Katedrále sv. Martina sv. omša s vysviackou nových kňazov Bratislavskej arcidiecézy. Všetci sú srdečne pozvaní.

Pozývame vás na ďalšie stretnutie Biblické večery, ktoré bude v utorok 18. 6. o 19.00 hod. v zasadačke pod kostolom.

Vo štvrtok 20. 6. od 15.30 hod. budeme zapisovať úmysly svätých omší na júl a august 2024.

Ďakujeme všetkým, ktorí tento týždeň podporili našu výzvu o finančnú podporu nášho futbalového klubu SDM DOMINO. Šatne by mali byť postavené koncom júla. Pred nami je posledný týždeň, aby sme vyzbierali potrebnú sumu a mohli zaplatiť faktúry. Chýba nám ešte 150 000 eur. Stále platí, že náš sponzor znásobí sumu. Znamená to, že ak darujete 100 eur, on daruje tiež 100 eur a máme 200 eur. Všetky informácie sú na webstránke sdmdomino.sk.

Prihlásiť sa dá ešte na letný detský tábor a prímestské tábory. Stačí vyplniť formulár na trnavka.sk v sekcii oratko, tábory.

Spojená škola sv. Vincenta de Paul hľadá učiteľku 1. stupňa s nástupom od septembra 2024. Záujemcovia nech píšu na mail: riaditelstvo@vdp.sk.

Oslavy storočnice príchodu saleziánov sa blížia, a preto by sme Vám chceli pripomenúť prosbu o pomoc s ubytovaním účastníkov počas víkendu 6. až 8. september v Bratislave. Ubytovanie je potrebné na 2 noci, program začína v piatok večer a končí v nedeľu na obed. Formulár, ktorý treba vyplniť ak ubytovanie nájdete na našej na webovej stránke trnavka.sk alebo sociálnych sieťach. Ďakujeme.

Od vypuknutia vojny na Ukrajine sa veľa animátorov aj z nášho strediska zapojilo do nezištnej pomoci a sprevádzania ukrajinských detí. Veľa z nich už 2 roky nepretržite dáva svoj čas, energiu, odhodlanie, talenty a ľudskosť deťom, ktoré o normálne detstvo prišli kvôli vojne. Teraz sa chceme našim animátorom poďakovať a darovať im cestu do Turína, kde sám don Bosco začínal s chlapcami na okraji spoločnosti svoj sen. Potrebujeme ale na to vás a vašu finančnú podporu! Pomôcť nám oceniť našich hrdinov – dobrovoľníkov môžete cez QR kód na plagáte pri vstupe do kostola prípadne na stránke www.domka.sk Vopred ďakujeme za vašu štedrosť!“

Po piatich rokoch (2019) sa bude opäť konať Národný pochod za život, tentoraz v Košiciach v nedeľu 22. septembra 2024. V ostatných dňoch bol do farností doručený plagát a sprievodný list s pozvaním k duchovnej príprave, finančnej podpore a s informáciami o možnostiach angažovanosti za túto udalosť. Národný pochod za život pripravuje dobrovoľnícky tím, ktorý tvoria zástupcovia pro-life organizácií, pod záštitou KBS. Aktuálne informácie môžete sledovať aj na stránke: https://www.pochodzazivot.sk/ .

Pozývame mladých, ktorí chcú slúžiť vo farnostiach a spoločenstvách, prihlásiť sa na Bratislavskú animátorskú školu. Už 15. ročník tejto formácie mladých sa začne v októbri tohto roku. Viac informácií o obsahu a priebehu BAŠky, ako aj o spôsobe prihlásenia je na stránke www.mladezba.sk .

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2024/25 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca augusta 2024. Podrobnosti sú na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk .