Oznamy na 10. nedeľu v Cezročnom období, 9. júna 2024

Liturgia týždňa :

Utorok 11. 6. spomienka sv. Barnabáša, apoštola.
Štvrtok 13. 6. spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi

Ďakujem všetkým, ktorí ste v tomto týždni prispeli na rekonštrukciu kostola. Obetovali ste 2.018,- €, z toho jeden darca 1.000,- €. Celková vyzbieraná suma je 127.649,- €. Sv. omšu dnes o 11.00 hod. obetujeme za všetkých, ktorí prispeli na rekonštrukciu kostola.

Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy a aktívnej služby počas Dňa  farnosti minulú nedeľu.

Máme tu mimoriadny oznam týkajúci projektu stavby šatní vo futbalovom klube SDM DOMINO. Napriek tomu, že momentálne prebieha zbierka na náš kostol, chceme dať do pozornosti naliehavú výzvu, ktorá však trvá len 3 týždne. Koncom júna musí zaplatiť futbalový klub faktúru vo výške 720 000 eur. Nakoľko v decembri  zomrel hlavný sponzor Rudolf Hrubý, tieto peniaze chýbajú. Dostali sme však pomocnú ruku. Rudolf Zajac, spolumajiteľ ESETu sa rozhodol, že každé darované euro do výšky 300 000 znásobí. Znamená to, že ak darujete 100 eur, on dá tiež 100 eur. Môžeme teda získať za našich 300 000 ďalších 300 000 eur. Je to obrovská vec a je možné že faktúry sa podarí splatiť. Prosíme Vás teda o jednorázovú alebo aj pravidelnú podporu, ktorú teraz najviac potrebujeme! Môžete prispieť cez Daj na to!, v hotovosti alebo na účet. Všetky informácie aj na našej stránke trnavka.sk. Ďakujeme!

Prihlásiť sa dá ešte na letný detský tábor a prímestské tábory. Stačí vyplniť formulár na trnavka.sk v sekcii oratko, tábory.

Spojená škola sv. Vincenta de Paul hľadá učiteľku 1. stupňa s nástupom od septembra 2024. Záujemcovia nech píšu na mail: riaditelstvo@vdp.sk.

Od vypuknutia vojny na Ukrajine sa veľa animátorov aj z nášho strediska zapojilo do nezištnej pomoci a sprevádzania ukrajinských detí. Veľa z nich už 2 roky nepretržite dáva svoj čas, energiu, odhodlanie, talenty a ľudskosť deťom, ktoré o normálne detstvo prišli kvôli vojne. Teraz sa chceme našim animátorom poďakovať a darovať im cestu do Turína, kde sám don Bosco začínal s chlapcami na okraji spoločnosti svoj sen. Potrebujeme ale na to vás a vašu finančnú podporu! Pomôcť nám oceniť našich hrdinov – dobrovoľníkov môžete cez QR kód na plagáte pri vstupe do kostola prípadne na stránke www.domka.sk Vopred ďakujeme za vašu štedrosť!“

V stredu 12. júna 2024 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Kde si? (Gn 3,9) – O Božom vstupe do života hriešnikov (Gn 3,8-24).

V sobotu 15. júna 2024 sa uskutoční Deň otvorených dverí v Komunite Cenacolo na Včelárskej Paseke v blízkosti obce Kráľová pri Senci. Program začína o 13.30 modlitbou svätého ruženca, po ktorej bude nasledovať svätá omša, ktorú bude celebrovať Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. Viac informácii na plagáte a na webovej stránke www.cenacolo.sk .

Slovenská katolícka charita pozýva na Národný týždeň charity, ktorý sa uskutoční v rôznych slovenských mestách od 10. do 16. júna 2024. Tento týždeň bude jedinečnou príležitosťou bližšie spoznať jej činnosť a projekty, ktoré realizuje Slovenská katolícka charita ako aj arcidiecézne, diecézne a eparchiálne charity po celom Slovensku. Podrobné informácie nájdete na webe www.charita.sk , a tiež na sociálnych sieťach Slovenskej katolíckej charity.

V nedeľu 16. júna 2024 o 15.00 bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť v Katedrále sv. Martina svätú omšu, počas ktorej vysvätí nových kňazov Bratislavskej arcidiecézy. Všetci sú srdečne pozvaní.

Po piatich rokoch (2019) sa bude opäť konať Národný pochod za život, tentoraz v Košiciach v nedeľu 22. septembra 2024. V ostatných dňoch bol do farností doručený plagát a sprievodný list s pozvaním k duchovnej príprave, finančnej podpore a s informáciami o možnostiach angažovanosti za túto udalosť. Národný pochod za život pripravuje dobrovoľnícky tím, ktorý tvoria zástupcovia pro-life organizácií, pod záštitou KBS. Aktuálne informácie môžete sledovať aj na stránke: https://www.pochodzazivot.sk/ .

Pozývame mladých, ktorí chcú slúžiť vo farnostiach a spoločenstvách, prihlásiť sa na Bratislavskú animátorskú školu. Už 15. ročník tejto formácie mladých sa začne v októbri tohto roku. Viac informácií o obsahu a priebehu BAŠky, ako aj o spôsobe prihlásenia je na stránke www.mladezba.sk .

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2024/25 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca augusta 2024. Podrobnosti sú na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk .