Oslávme spoločne Národný týždeň manželstva!

U nás na Trnávke sa každý rok zapájame do aktivít súvisiacich s Národným týždňom manželstva. V stredu 12. februára bude pri večernej sv. omši možnosť obnoviť si manželské sľuby a potom je pripravené občerstvenie. Všetky manželské páry sú srdečne pozvané.

Tešíme sa na vás! Viac informácií na plagáte.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.