Objav Krista 2019

Objav Krista 2019

Cítite potrebu zastať a zamyslieť sa nad dôležitými vecami v živote?

Napríklad kam vlastne kráčame alebo aký majú zmysel veci, ktoré robíme?

Pokladáte si otázku, či Boh existuje? Hľadáte odpovede na otázky ohľadom Božej prozreteľnosti, lásky, dobroty či spravodlivosti a neviete ich nájsť? Pýtate sa na zmysel života? Neviete sa pohnúť ďalej z miesta alebo sa cítite prázdny?

Odpovedali ste na niečo z tohto kladne? Je to úplne normálne. Zažívame to všetci a uvedomujú si to aj naši farníci na Trnávke. Po vlastných skúsenostiach sa niektorí z nich rozhodli ponúknuť ako jednu z ciest pre nájdenie potrebných odpovedí práve kurz Objav Krista. Ten sa v našej farnosti organizuje už skoro 10 rokov a prešlo ním už veľa mladých aj starších. Ide o sériu 8 spoločných stretnutí, na ktorých sa preberajú rôzne témy od zmyslu života až po význam spasiteľa či cirkvi. A hoci pochybnosti o tom, či má takýto kurz zmysel, mal každý účastník, dostávame na neho len dobré ohlasy. Ak teda máte chuť nachvíľku (raz v týždni) trocha spomaliť a vypočuť si niečo, čo mnohým zmenilo život, tak sa prihláste.

Ako vravieval Ježiš, poďte a uvidíte. Tešíme sa na vás.

Podrobnejší program:

Pondelok         28.10.2019   Aký má život zmysel?

Pondelok         04.11.2019   Prečo je Ježiš taký dôležitý?

Pondelok         11.11.2019   Čo sa máme od Ježiša dozvedieť?

Pondelok         18.11.2019   Načo mi je akýsi spasiteľ?

Pondelok         25.11.2019   Prečo je pre nás dôležité zmŕtvychvstanie?

Sobota             30.112019     Kto je Duch Svätý?, Duch Svätý a ty! – Duchovná Obnova

Pondelok         02.12.2019   Nový život v Duchu: byť katolíckym učeníkom

Pondelok         09.12.2019   Veriť a niekam patriť:  načo potrebujeme Cirkev?

 

Trnávka sa stane dejiskom kurzu/semináru Objav Krista počas siedmich  po sebe idúcich týždňov v  čase od 19:00 do 21:30 so začiatkom 28. októbra (večera je zabezpečená) a jednodňovej duchovnej obnovy v sobotu 30. novembra.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom on-line formulára na tomto odkaze alebo vypísaním papierovej prihlášky, ktorú odovzdáte v kostole v sakristii.

Váš tím Objav Krista