Pôst 2021

Ninive – pokánie rodín

Toto pôstne obdobie vás všetkých pozývame na 40 dní úprimného pokánia v milosti posväcujúcej pod názvom Ninive – Pokánie rodín.

K tejto modlitbenej aktivite pozýva otec salezián Dominik Chmielewski s požehnaním jeho biskupa a prosí, aby sme sa všetci kresťania zjednotili v modlitbe, odprosovaní za hriechy našich rodín a konaní pokánia.

V našej farnosti začneme od Popolcovej stredy 17.2. od 21:00 každý večer až do Veľkého piatku online prenosy modlitby sv. ruženca i odprosovania Pána a modlitieb za ochranu a požehnanie.

Čo je potrebné urobiť?

  • Celá rodina koná pokánie, aby sme zadosťučinili za hriechy v našej rodine
  • Modlíme sa spoločne desiatok
  • Vytvoríme kalendár rodinného pokánia kde každý deň zapíše každý člen rodiny skutok pokánia, ktorý v ten deň urobí a obetuje na určitý úmysel – zadosťučinenie za hriechy, za svojho manžela/manželku, deti a pod.  Obetou môže byť modlitba, sebazaprenie (nebudem pozerať televízor, nedám si kávu, sladké…), skutok pokánia, pôst a pod.
  • Celá iniciatíva sa končí na Veľký piatok 3. 4. 2021.

POČAS CELÉHO PÔSTU SA KAŽDÝ DEŇ O 21h MODLÍME SV. RUŽENEC ONLINE. Stačí sa pripojiť kliknutím na tento link. Radi znovu vytvoríme živé spoločenstvo s Vami…

List otca Dominika

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Moji milovaní, s veľkou radosťou vás chcem pozvať na novú akciu, ktorú Máriini bojovníci ponúkajú každému, každej rodine, každému manželskému páru, každej domácnosti. Je to akoby pokračovanie tej peknej akcie „Nazaret – môj dom“, ktorá sa tak úžasne rozšírila po celom svete. Toľko tisícov rodín odpovedalo na túto akciu! Preto teraz chceme pokračovať akciou, ktorú sme nazvali „Pokánie rodín“. Táto akcia má už požehnanie niekoľkých úžasných biskupov, ktorí veľmi túžia, aby sa rozšírila naozaj po celom svete.

Pokánie rodín Ninive. Štyridsať dní pokánia. Je takou našou veľkou túžbou zjednotiť rodiny, zvlášť dnes. Rodiny, ktoré možno prežívajú veľmi ťažké obdobie pre súčasnú pandémiu. Rodiny, ktoré sa musia nanovo zjednotiť v Božej láske. Boh chce zachrániť každú rodinu, každé manželstvo, každú domácnosť. Ale volá: pokánie, pokánie, pokánie. Preto chceme ponúknuť pokánie rodín. Pokánie, ktoré bude konané v rodine. Kde celá rodina sa začne kajať. Božie Slovo hovorí, že Boh miluje radostného darcu. Toto pokánie nemá byť niečím smutným. Má byť radostnou náhradou za hriechy, vyznávaním svojich hriechov. Najskôr sviatosť sv. spovede, náhrada, zadosťučinenie za všetky hriechy, ktoré žiaľ dnes tak veľmi ničia celé rodiny, celé manželstvá.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.