Náš futbalový klub SDM DOMINO môže získať až 600 000 eur ale len s Tvojou pomocou

Náš futbalový klub SDM DOMINO môže získať až 600 000 eur ale len s Tvojou pomocou

Náš futbalový klub SDM DOMINO buduje nové šatne a zázemie pre svojich 550 hráčov. Stavba by mala byť hotová v priebehu júla, avšak na splatenie faktúr chýbajú peniaze. Našťastie, Anton Zajac, spoluzakladateľ ESETu sa rozhodol v tomto čase znásobiť každý finančný dar do výšky 300 000 eur. Znamená to, že ak darujeme 100 eur, on dá tiež. Ak darujeme 300 000 eur, on dá tiež. Spolu tak môžeme získať sumu až 600 000 eur. Je to veľmi dôležité pre futbalový klub, práve teraz, pretože do 23. júna musí klub splatiť faktúru vo výške 720 000 eur. Navyše, v druhej polovici júla sa plánuje kolaudácia. Preto Vás všetkých prosíme, skúsme spolu zapojiť všetky sily pre deti a mladých z DOMINA, kde trávia zmysluplný čas.

Prispieť môžete:

Každé euro sa počíta. Ďakujeme!