Mládežnícka duchovná obnova u sestier Karmelitániek v Luká

(Bratislava, 20. marca 2019):  Dve chlapčenské a dievčenské stretká absolvovali počas marcového víkendu výlet. Zaujímavá víkendovka v Česku na ,,chalupe“ sestier Karmelitánok v obci Luká obsiahla pomoc s prímestským táborom, prácu na záhrade fary, filmový večer a ku koncu duchovnú obnovu.

15.3.2019 – Piatok

Vyrazili sme z autobusovej stanice okolo poľudnia. Rozdelili sme sa tak, že piati cestovali autom a piati dopravou. Hoci mala časť účastníkov cestujúca autobusom logistické problémy, všetko sa nakoniec podarilo. Po podvečernom príchode, sestry Karmelitánky nás spolu s našimi animátormi vrelo privítali a pohostili bohatou večerou. Ďeň sa uzavrel prípravou programu prímestského tábora a ubytovaním na izbách.

V sobotu ráno po raňajkách prišli miestne deti a o desiatej sme začali s táborom. Na základe témy “Otvor okno do svojich snov”, sme mali program rozdelený do troch častí: Scénka, aktivita, hry. Scénka uviedla deti do témy umeleckým spôsobom, v aktivite si deti kreslili na papier svoje sny a vkladali ich do okenníc veľkého kartónového domu (potom ich aj prezentovali) a tábor sme nakoniec ukončili hrami a naháňačkami.

Popoľudní sme pomáhali na záhrade fary – okopávali sme zem, strihali kríky, zametali,atď. Po práci sme sa presunuli do kostola na vešpery a svätú omšu.

Večer sme pozerali film, ktorý sme si spoločne zinterpretovali, a po ňom už mohla začať duchovná obnova. Sestry nám odporúčali byť v tichosti a vstúpiť tak do vnútorného rozhovoru s Bohom.

17.3.2019 – Nedeľa

Vstávali sme skoro ráno, aby sme sa potichu naraňajkovali a potom zišli do spoločnej modlitby. Potom následovala tichá púť cez Luká, až k labyrintu za dedinou. Tento labyrint mal symbolizovať našu cestu k Bohu, pretože – ako povedala sestra Irena – hoci je kľukatá, je to tá jedna cesta, ktorá je správna. Keď sme sa potichu vrátili na faru, následovala meditácia s Bibliou. O 11:30 bola nedeľná svätá omša, po ktorej sme sa naobedovali a vybrali naspäť do Bratislavy.

Najväčšia vďaka patrí sestrám Karmelitánkam, ktoré nás prijali pod svoju strechu a boli vskutku výbornými hostiteľkami a duchovnými sprievodcami. Ďaľšia vďaka patrí aj našim animátorom – Michalovi Žákovi a Katke Matejíčkovej-Jančurovej, a saleziánskemu kňazovi Rastislavovi Hamráčkovi, ktorí nás viedli počas tejto víkendovky.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.