Milí farníci!

Určite všetci viete, že rozhodnutím našich biskupov je na nasledujúce dva týždne zakázané verejné slávenie svätých omší a iných pobožností. Môže to byť pre nás príležitosť uvedomiť si veľkosť daru Eucharistie pre náš život. Zároveň Vás povzbudzujem o to viac budovať a upevňovať domácu Cirkev vo Vašich rodinách spoločnou modlitbou a čítaním Svätého písma.

Nech táto situácia nám tiež pomôže viac si uvedomiť a prežívať 3. Božie prikázanie (Spomeň si, že máš svätiť sviatočný deň). Čiže sviatočný deň nie je len o svätej omši, ba možno práve preto, že sa nemôžeme zúčastniť na svätej omši snažme sa viac celý deň prežiť ako sviatočný.

Aby ste mohli prísť do kostola na modlitbu, budú vonkajšie vchodové dvere tak ako vždy po celý deň otvorené a v čase od 17.30 do 18.30 hod. (okrem pondelka) bude aj možnosť prísť sa pomodliť do kostola. V tomto čase budeme aj spovedať.

Nech nám pán pomôže aj túto situáciu prežiť ako cestu na upevnenie sa vo viere a vzájomnej pomoci.

 

František Kohút SDB

správca farnosti

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.