LPT 2021 2.turnus 3.deň

LPT 2021 2.turnus 3.deň

Dnes ráno nám do našej organizácie prišlo video, v ktorom nám zločinec Vektor povedal, že zmenšil a ukradol sochu z Ria. Bolo treba konať rýchlo a tak nám Lobaid predstavil jeho plán. Najprv sme museli získavať sušienky od skautov z rôznych zborov aby sme ich mohli dať Vektorovi, ktorý by nás vďaka nim pustil k sebe do pevnosti. Podarilo sa nám to, a tak sme si mohli ísť oddýchnuť.

Po obede sme dali sušienky Vektorovi a tak sa mohlo začať dobíjanie trezoru, v ktorom bola socha Ježiša Krista. Museli sme si dať pozor na žralokov a Vektora, ktorí sa nám snažili v dosiahnutí nášho cieľa zabrániť. Aj pri tejto misii sme boli úspešní a mohli sme si ísť spokojní oddýchnuť.