LPT 2020 I 5.deň – Záverečný boj s Tieňom.

Posledný deň tábora začal scénkou, kde sa zoslabnutí strážcovia rozhodli konať. Staršie skupinky išli zachrániť Sandyho keďže sme sa dozvedeli, že Tieň ho len uniesol. Mladšie skupiny vytvárali elixíry, ktoré mali posilniť strážcov. Všetkým sa nám to podarilo, no bohužiaľ elixíry nezabrali a strážci boli rovnako smutní. Museli sme sa ísť naobedovať a posilneným sa nám bude lepšie uvažovať.

Po obede sme sa zvítali so Sandym a spoločne sme prišli na to, že strážci majú ešte trochu sily vďaka poslednému veriacemu dieťaťu. Išli sme za ním, spýtať sa ho, či by nám neskúsil pomôcť poraziť Tieňa. Nakoniec súhlasil, a tak mohla konečne vyhrať dobrá strana v megahre. Celé hracie pole bolo rozdelené na územia s tým, že každé malo svoj spôsob pohybu. Cieľom hry bolo vyzbierať duše deti, ktoré uniesli nočné mory. Tie nám ale pri ich oslobodzovaní pochopiteľne bránili. Tieňa sme ale nakoniec porazili, a tak sme si už len pozreli fotky, pomodlili sa a rozlúčili.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.