LDT 2019 | 3. deň – Život na ostrove ubieha rýchlo…

Po zistení, že naša pevnina je ostrov, sme upadli do každodennej rutiny života. Ráno sa začínalo budíčkom a spoločnou hygienou. Dni sme niekedy strávili celodenným poznávaním ostrova, inokedy sme sa vzdelávali, robili si zásoby a udržiavali naše táborisko v dobrej forme. Kedže prešlo už 9 mesiacov od stroskotania, bolo dobré zvoliť si nového prezidenta a tiež vybudovať nové stavby, keďže nám začalo byť trochu tesno. Každá z tried mala na starosti inú stavbu, na ktorú si však najprv museli zístať suroviny – drevo, železo, sklo a kameň. Nebolo to však ľahké, kedže nám cestu prepravovania materiálu komplikovali ružové príšerky. Úspešný deň skupinky zakončili triednymi výletmi.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.