LDT 2019 | 0. deň – Na výlet vyplávame!

Dnešný deň sa začal úspešným nalodením a vyplávaním na výlet okolo Nového Zélandu. Počas cesty nás postretla Závada a stroskotali sme. Kým sme sa dostali na pevninu, prekonali sme rôzne nástrahy oceánu, ako napríklad vodný vír či morskú chorobu. Na pevnine sme našli svoju batožinu, avšak museli sme si spraviť inventúru, aby sme vedeli, ako dlho dokážeme prežiť, kým zistíme kde sa nachádzame. Rozdelení sme síce podľa veku do tried, no nakoľko pochádzame z rôznych krajín, stretli sme sa aj v rámci národov, kde sme si vytvorili mapu a vlajku.

Stroskotanie nám neubralo na dobrej nálade a tak v našom programe nechýbala ani sv. omša a večera. Po večeri sme sa naučili táborový tanec a zahrali sme si hru, v ktorej sme sa snažili ukradnúť vlajku nepriateľskému štátu a obrániť tú našu. Ako štáty sme si navzájom mohli pomáhať v zoskupení Aliancie a Ústredných mocností. Deň sme ukončili spoločnou modlitbou a potom sa už každý tešil na svoju posteľ 🙂

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.