Kurz prirodzeného plánovania rodičovstva
V pondelok, 7. októbra sa v zasadačke pod kostolom uskutoční kurz symtotermálnej metódy. Kurz pripravuje Liga pár páru. Je určený nie len snúbencom, ale aj manželom a jednotlivcom, ktorí chcú porozumieť svojej plodnosti.
Kurz trvá 3 stretnutia po 2 hodiny. Ich obsahom je:
– prečo PPR a nie antikoncepcia
– pozorovanie, zaznamenávanie a hodnotenie príznakov plodnosti
– všetko o symptotermálnej metóde
– jednotlivé fázy menštruačného cyklu a jeho príznaky
– teológia tela a morálne učenie Cirkvi
– základy návratu plodnosti po pôrode
Bližšie info na www.lpp.sk.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.