Kostol bude otvorený

Na základe Uznesenia Vlády od 2. 11. 2020 chrámy môžu byť otvorené pre osobnú modlitbu a vysluhovanie sviatostí (podávanie svätého prijímania, svätá spoveď). Vysluhovanie sviatostí však treba uskutočňovať individuálnym spôsobom – tak, aby nenadobúdalo charakter hromadného podujatia. Do kostola môže prísť ten, kto sa vie preukázať:

a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania)

b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

Limit pre počet prítomných v chráme pre osobnú modlitbu v jednom okamihu je daný rozlohou chrámu: počet prítomných nesmie prekročiť jednu osobu na 15m2 plochy chrámu (pre náš kostol je limit 30 osôb).

Na základe týchto možností bude kostol otvorený pre osobnú modlitbu v čase od 17.30 do 18.30 hod. Zároveň v tomto čase budeme aj spovedať v kancelárii (vstup na spovedanie bude cez vchod do farskej kancelárie – hnedé drevené dvere). Zároveň v tomto čase budeme dávať aj sväté prijímanie a to o 17.30, 18.00 a 18.30 hod. Prosím Vás, aby ste sa snažili zachovať počet 30 ľudí v kostole.

Sväté omše zostávajú v zvyčajnom čase, cez týždeň o 12.00 hod. a v nedeľu o 11.00 hod. bez možnosti účasti veriacich (keďže väčšinou len nás saleziánov je aspoň 6, čo je maximálny počet ľudí na sv. omši)

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.