Júl s Trnávkou 3. turnus 4. deň | Drahý Watson!

Ráno sme sa dostali do sveta Sherlocka Holmesa. Bol veľmi rozrušený, pretože strávil už veľa hodín skladaním záhadného listu od neznámej osoby. Našu pomoc nechcel prijať, neveril našim detektívnym schopnostiam. Overil si nás ťažkými úlohami, ktoré boli na štýl súťaže Faktor strachu. Poobede nás čakala ďalšia náročná úloha. Bol unesený Sherlockov pomocník, doktor Watson. Stopovali sme ho po celej Trnávke až do Rapošovho parku. Uneseného Watsona sme šťastne oslobodili a odhalili únoscu Moriartyho.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.